Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515679
Complexnummer
468714 - Vennebroek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/73
Kadastrale aanduiding
Eelde C 151
Eelde C 1006
Eelde C 123
Eelde C 1536
Eelde C 1403
Eelde C 2498
Eelde C 1688
Eelde C 1013
Eelde C 1001
Eelde C 1423
Eelde C 1422
Eelde C 1008
Eelde C 1537
Eelde C 1424
Eelde C 661
Eelde C 1426
Eelde C 2306
Eelde C 144
Eelde C 150
Eelde C 162
Eelde C 1690
Eelde C 1010
Eelde C 2086
Eelde C 1406
Eelde C 142
Eelde C 148
Eelde C 660
Eelde C 2647
Eelde C 1402
Eelde C 2646
Eelde C 1687
Eelde C 1946
Eelde C 2307
Eelde C 1014
Eelde C 147
Eelde C 1407
Eelde C 1016
Eelde C 1295
Eelde C 1331
Eelde C 75
Eelde C 1012
Eelde C 1009
Eelde C 149
Eelde C 160
Eelde C 1015
Eelde C 1425
Eelde C 1057
Eelde C 2648
Eelde C 1243
Eelde C 2363
Eelde C 2502
Eelde C 2085
Eelde C 158
Eelde C 1624
Eelde C 883
Bij Hoofdweg 255, 9765 CH te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

PARKAANLEG, midden 19e eeuw; de parkaanleg bestaat uit een patroon van enkele min of meer rechte lanen, waartussen weilanden liggen; de eigenlijke parkaanleg in landschapsstijl, direct aan de westzijde van het huis, is zeer bescheiden van omvang en ligt in de lengte aan de noordzijde langs de oprijlaan, de Vennelaan; dit is de meest zuidelijke laan, die van west naar oost loopt; het kleine park bestaat uit het omgrachte huiseiland en -direct ten westen ervan - een slingervijver in de as van het huis met een eilandje en omgeven door smalle bosstroken met enkele oude monumentale eiken en beuken; op het eilandje staan een eik en rhododendrons; het huis staat in de uiterste zuidoosthoek van het eiland en heeft aan de voorkant (west) een druppelvormig oprijpad, waar binnen een gazon met een zonnewijzer (zie onder 6); de noordelijke strook van het eiland heeft een beplanting met oude loofbomen en struiken, alsmede restanten van borders; via een kort, loodrecht op de oprijlaan staand pad en een dam in de gracht komt men op het huiseiland; de noordgrens van het beschermde complex wordt gevormd door de Frieschelaan; deze met puin verharde laan loopt vanaf de Hoofdweg in oost-noordoostelijke richting en heeft een onregelmatige beplanting van enkele rijen eik en beuk; de Vennelaan is aan de noordzijde beplant met een dubbele rij jonge eiken in driehoeksverband en aan de zuidzijde met een enkele rij; de Vennelaan en de Frieschelaan zijn met elkaar verbonden door een zandlaan, die vanaf de Frieschelaan naar het zuidoosten loopt en direct achter het huis, langs de oostarm van de gracht met een knik loodrecht eindigt op de Vennelaan; de laan is onregelmatig beplant met eik, beuk en linde; dan is er nog een zandlaan, die, min of meer parallel lopend aan de Vennelaan en de Frieschelaan, bij de Hoofdweg begint en eindigt op de eerder genoemde zandlaan, ongeveer halverwege de lengte ervan; de beplanting bestaat uit enkele rijen eik; ten slotte is er een kort onregelmatig beplant zandlaantje, dat vanaf de noordrand van de vijver noordwaarts loopt tot aan de hiervoor genoemde laan; tussen de lanen liggen weilanden, die vrijwel geheel omringd zijn door sloten.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 468714. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver