Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515762
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82956/96
Kadastrale aanduiding
Gendringen O 488
Bij Grensweg 13 A, 7083 AM te Voorst

Omschrijving

Inleiding

De als beltmolen uitgevoerde ronde stenen bovenkruier is in 1868 gebouwd en was ingericht als korenmolen. De molen is in 1957 onttakeld als gevolg van oorlogsschade, waarbij het gevlucht, de kap en waarschijnlijk tegelijk het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als logiesruimte annex vakantiewoning. Thans is alleen de begane grond in gebruik als opslagruimte. De molenromp ligt nabij de kruising Stakenborgseweg - Grensweg. De molenromp staat op het achterste deel van een diep perceel. Op de zuidzijde van dit perceel is een restaurant gevestigd. Op het noordwesten staan enkele windsingels en op de molenbelt staan enkele hoge bomen, maar de molenromp is zichtbaar in de omgeving.

Omschrijving

Het staande werk van de molenromp bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp en de belt van een bovenkruier. De belt is voorzien van één inrit op het westen. De uit vijf bouwlagen bestaande molenromp is voorzien van een houten parapluvormige afdekking, welke is aangebracht op een op de romp geplaatste rondgaande strook raamkozijnen.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit de tweede helft van de 19e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Molen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1866
1867
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen Beltmolen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing