Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515905
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 mei 2002
Kadaster deel/nr: 
2461/14
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Flevoland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Urk
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Urk
X-Y coördinaat: 
169125 - 519381

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Het kleine Urker woonhuis is een in oorsprong waarschijnlijk negentiende-eeuws huisje. Het in een streekeigen, ambachteljk-traditionele bouwtrant gebouwde huisje is aan de achterzijde verbonden met een onder dezelfde kap staande, niet voor rijksbescherming in aanmerking komende woning (Wijk 2 nr.84) die met de voorgevel op het zuiden is georiënteerd. Waarschijnlijk zijn de woningen in één opzet gerealiseerd en mogelijk als een huis gebouwd. In 1987-1988 is bij renovatiewerkzaamheden onder meer de kapconstructie verbeterd en werd de geveltop grotendeels vervangen. De gevel van het huisje maakt deel uit van een gesloten, verspringende gevelwand.

Omschrijving

Het huisje is opgetrokken in wit geschilderde baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. Het telt één bouwlaag onder een met rode sneldekpannen gedekt zadeldak. Rechts tegen de voorgevel staat een avant corps in de vorm van een ingangsportaal, dat eveneens een zadeldak heeft. De oorspronkelijk symmetrische voorgevel van dit bouwdeel is een tuitgevel met een rechtgesloten deur met kruisraam onder rolllaag en een staand venstertje in het verbrede gedeelte geveldeel rechts van de deur. De gevel heeft uitgemetselde schouders aan de aanzet van de top die is voorzien van vlechtingen, een klein rechtgesloten venster en een tuit. De linker zijmuur van het portaal is voorzien van een onder een rollaag staand venster met glas-in-lood invulling. De voorgevel van het hoofdvolume is op de begane grond voorzien van twee rechtgesloten vensters met schuifraam en tweeruits bovenraam. De geveltop is beschoten met staande planken en voorzien van een kruisraam en een staand ruitvormig venstertje hier rechts van. De gevel wordt bekroond door een makelaar. De linker zijgevel bevat een smal rechtgesloten venster en uit het dakschild aan deze zijde steken een houten dakkapel en een bakstenen schoorsteen. Het rechter dakschild is voorzien van twee eveneens houten dakkapellen.

Waardering

Het Urker huisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.

- Het huisje heeft cultuurhistorische waarde omdat het een bijzondere uitdrukking is van de sociaal-economische geschiedenis van Urk en een goede representant is van een woningtype.

- Het huisje heeft architectuurhistorische waarde als één van de weinige bewaard gebleven, in traditionele Urker stijl opgetrokken huisjes, die bepalend waren voor het straatbeeld van Urk omstreeks 1900.

- Het huisje heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde als een belangrijk onderdeel van een gesloten gevelwand.

- Het huisje is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaWijk 2858321 ETUrk

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Urker huisje

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
URKB770

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstreek-eigen bouwtrantinvloeden

Urker (vissers)huisje in traditionele, lokale bouwstijl

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Arbeiderswoning(K)

vissershuisje

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18501850globaalvervaardiging