Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
516285
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
82963/31
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Oost Gelre
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Lichtenvoorde
X-Y coördinaat: 
235984 - 444979

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Dit HERENHUIS met TUINHEK werd in 1900 gebouwd op de hoek van de Rapenburgsestraat en de Broekboomstraat in opdracht van de heer D. Hesselink, die notaris in Lichtenvoorde was. De architect van het pand was de uit Leiden afkomstige en in Winterswijk woonachtige L.G. Richter (1831 - 1902). Het pand kwam in 1912 in bezit van de familie Buijnink. De vormgeving van onder meer de voordeur en de horizontale geleding door middel van gepleisterde sierbanden duidt op stijlinvloeden van de Neo-Renaissance.

Het pand is direct aan de straat gelegen en is aan de rechter- en achterzijde voorzien van een tuin. Aan de Broekboomstraatzijde bevindt zich in de tuin een zeer oude beuk die door de Nederlandse Bomenstichting wordt onderhouden. Een gedeelte van de tuin wordt van de straat gescheiden door een oorspronkelijk ijzeren spijlenhek.

Omschrijving

Het HERENHUIS is gebouwd op een nagenoeg rechthoekig grondvlak en heeft een terugspringend gevelgedeelte ter breedte van één vensteras aan de voorzijde van het pand. Het pand heeft twee bouwlagen onder een omlopend en afgeplat schilddak dat met gesmoorde gegolfde Friese pannen en met gesmoorde Muldenpannen is belegd. Op het dak bevinden zich diverse oorspronkelijke schoorstenen. De gevels van het huis zijn in kruisverband gemetseld en horizontaal geleed door de omlopende, gepleisterde plint, de gepleisterde en geprofileerde cordonlijst op de verdiepingscheiding, de gepleisterde sierbanden ter hoogte van de wisseldorpels van de ramen op beide bouwlagen en het omlopende hoofdgestel. Dit hoofdgestel bestaat uit een geprofileerde architraaflijst, een gepleisterd fries en een geprofileerde goot. Opvallend is dat het fries ter hoogte van de raamopeningen is voorzien van opliggende pleisterdecoraties. De meeste ramen van het huis zijn als schuifraam uitgevoerd en voorzien van in natuursteen uitgevoerde vensterbanken. Alle ramen hebben getoogde bovendorpels.

De VOORGEVEL heeft een asymmetrische indeling. Van de vijf vensterassen springt de uiterst rechtse as terug. Aan deze zijde is de hoek van het pand afgeschuind en voorzien van een gecornist hoofdgestel. Het in de rooilijn liggende breedste geveldeel heeft vier vensterassen. Hierin bevindt zich uiterst rechts een zorgvuldig vormgegeven voordeur met ijzeren deurroosters, een typmpaanachtige decoratie en enkele diamantkoppanelen. De drie schuiframen links van de deur en het schuifraam rechts ervan zijn enkelruits en hebben een in glas-in-lood uitgevoerd bovenlicht. Onder de vensterdorpels bevindt zich een gepleisterde sierband. De twee buitenste vensteropeningen in dit gevelgedeelte zijn voorzien van een gepleisterde hanekam. De twee vensteropeningen daartussen hebben een anders vormgegeven sieromlijsting met een sluitsteen. Ook op de verdieping is deze indeling doorgezet. Hier zijn de schuiframen echter nog als T-raam vormgegeven. Het dakvlak heeft een dakkapel met zadeldak, stolpraam en houten wangen. Het terugspringende gevelgedeelte rechts heeft op de verdiepingscheiding een balkon op fraai vormgegeven consoles. Het balkon heeft een ijzeren balkonhek. Op het balkon opent een dubbele balkondeur met een glas-in-lood bovenlicht. Links van de balkondeuren bevindt zich een smal raam in het haaks op de voorgevel staande muurgedeelte.

De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond een vensteropening. Het pand is nagenoeg tegen het buurpand aangebouwd zodat deze gevelzijde verder niet van detaillering is voorzien.

De ACHTERGEVEL heeft een asymmetrische indeling. Links bevindt zich een dubbele schuifdeur, voorzien van luiken en een glas-in-lood bovenlicht. Rechts hiervan bevinden zich de achterdeur, een T-raam met een glas-in-lood bovenlicht met daaronder een rechthoekig kelderraam en een tweede achterdeur met een in blank glas uitgevoerd bovenlicht. Aan deze zijde van de gevel is later een schuur gebouwd waarvan het dakoverstek zich tegen de gevel bevindt. De verdieping heeft ter plaatse van de achterdeur een getoogd glas-in-lood raam. Rechts van dit raam bevinden zich een T-schuifraam en een modern T-vormig raam met een vast kalf. Links van het trappenhuisraam bevindt zich een enkel T-vormig schuifraam. Alle ramen in deze gevel hebben getoogde bovendorpel met een gepleisterde sluitsteen. De gevelhoek is aan de linkerzijde afgeschuind.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft een symmetrische indeling met twee vensterassen. Op de begane grond en op de verdieping bevinden zich twee schuiframen die op dezelfde manier als in de voorgevel zijn gedetailleerd. Het rechterraam op de verdieping heeft een T-vormige indeling, de overige ramen hebben een enkelruits onderraam. De bovenlichten hebben een glas-in-lood invulling. Tegen deze gevel sluit het ijzeren TUINHEK aan.

Het INTERIEUR van het huis is goed bewaard gebleven en wordt gekenmerkt door een kamer en suite aan de rechterzijde van de gang en twee naast elkaar liggende kamers met een achterliggende keuken aan de linkerzijde van de gang. De kamers en suite zijn voorzien van geornamenteerde stucplafonds met rozetten en schouwen, terwijl de achterkamer een gestucte schoorsteenmantel heeft. Deze schoorsteenmantel is voorzien van twee gestucte pilasters die door een geprofileerde lijst met elkaar verbonden zijn. De gang heeft nog de oorspronkelijke betegeling en de bovenlichten van de ramen zijn voorzien van glas-in-lood ramen. In het interieur bevinden zich verder nog de oorspronkelijke paneeldeuren, de trappaal, binnenluiken en vensterbanken. In de keuken zijn onder meer de oorspronkelijke schouw en enkele keukenkastjes bewaard gebleven. De eenvoudige kelder is voorzien van troggewelfjes.

Waardering

HERENHUIS met TUINHEK met stijlkenmerken van de Neo-Renaissance gebouwd in 1900 in opdracht van notaris D. Hesselink naar ontwerp van architect L.G. Richter uit Winterswijk.

Architectuurhistorische waarden:

- Het pand vormt een goed en gaaf bewaard voorbeeld van een voornaam herenhuis uit de jaren rond 1900 met kenmerken van de Neo-Renaissancestijl. Het pand valt op door de goed bewaard gebleven opvallende hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. De detaillering van dit woonhuis met hoogwaardige esthetische kwaliteiten wordt onder meer gekenmerkt door de pleisterdecoraties boven de ramen en in het fries, de zorgvuldig vormgegeven raampartijen en de voordeur met ijzeren deurroosters. Het interieur van het pand is goed bewaard is gebleven en bevat ondermeer nog de oorspronkelijke tegelvloer in de gang, geornamenteerde stucplafonds, schouwen en schoorsteenmantels, binnenluiken en glas-in-loodramen. Het pand is één van de best bewaard gebleven historische woonhuizen in het centrum van Lichtenvoorde.

Stedebouwkundige waarden:

- Het huis is gelegen op de hoek van de Rapenburgsestraat en de Broekboomstraat en is sterk beeldbepalend voor de omgeving. Deze situeringswaarde wordt versterkt door de in de tuin aanwezige oude beuk die de straathoek domineert. Het pand vormt het meest markante onderdeel van dit zich door aaneengesloten bebouwing kenmerkende gedeelte van de Rapenburgsestraat. Het huis is bepalend voor het behoud van het oorspronkelijke karakter van deze straat en is als zodanig van bijzondere betekenis voor het aanzien van de Lichtenvoorde.

Cultuurhistorische waarden:

- Als voormalig notarishuis vormt het pand een goed beeld van een huisvesting van een notabel ten tijde van de vorige eeuwwisseling.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRapenburgsestraat157131 CVLichtenvoorde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Gebouwd als notariswoning.

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
LichtenvoordeI166

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Renaissanceinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Herenhuis

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19001900exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Hesselink, D. ; Gelderlandopdrachtgever
Richter, L.G. ; Gelderlandarchitect / bouwkundige / constructeur