Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
516372
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
't Valcke
Complexnummer: 
516371 - 't Valcke
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
19789/6
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Lochem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Eefde
X-Y coördinaat: 
210907 - 464946

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving boerderij

De BOERDERIJ heeft een T-vormige plattegrond en in kruisverband gemetselde gevels, die aan de onderzijde zijn voorzien van een omlopende gepleisterde plint. Het gedeeltelijk onderkelderde voorhuis heeft één bouwlaag en een zolder en is voorzien van een met riet gedekt schilddak met aan de rechterzijde een dakschild en aan de linkerzijde een wolfeind. Het achterhuis wordt gedekt door een aangekapt, aan de achterzijde afgewolfd, zadeldak, voorzien van rietdekking. De nok van voor- en achterhuis is belegd met keramische nokvorsten. De nok van het voorhuis heeft in de linkerzijde een kleine gemetselde schoorsteen met afdekplaat. Het achterhuis heeft in de daknok voor de aankapping met het voorhuis een gemetselde schoorsteen. De vensters van het voorhuis worden afgesloten door anderhalfsteens strekken, voorzien van gepleisterde geboorte- en sluitstenen met diamantkoppen. Zowel de vensters van voor- als achterhuis zijn aan de onderzijde voorzien van gecementeerde lekdorpels. De hoeken van het voorhuis worden geaccentueerd door gepleisterde, geblokte hoeklisenen. Tegen de rechterzijde van het voorhuis bevindt zich een éénlaags aanbouw (bakhuis) met een schilddak, voorzien van gesmoorde Tuiles du Nords en een hoge moderne schoorsteen. De opkamer aan de rechterzijde van het voorhuis is in 1922 verlaagd.

De a-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL van het voorhuis heeft vijf rechthoekige vensters waarvan vier enkelruits schuiframen hebben, voorzien van een 2-ruits bovenlicht. Het meest linkse venster heeft een T-vormig schuifraam met een 3-ruits bovenlicht. Onder de lekdorpels bevinden zich gepleisterde accoladeboogvormige afsluitingen. De vensters zijn allemaal voorzien van opgeklampte zonneluiken. Rechts van het midden heeft de gevel een rechthoekig deurkozijn op hardstenen dorpel en neuten, voorzien van een 2-ruits paneeldeur met 2-ruits bovenlicht. Voor de glaspanelen van de deur bevinden zich zeldzame gietijzeren deurroosters, bestaande uit gebundelde land- en tuinbouwgereedschappen. Het is niet zeker of deze panelen oorspronkelijk van deze boerderij zijn. Ter hoogte van de voormalige hooizolder bevindt zich boven een geprofileerde lijst een breed, over de zijgevels doorlopend, gepleisterd fries, dat is voorzien van drie rechthoekige vensters met 2-ruits klapramen. Hiervan ontbreekt het middelste klapraam.

De LINKER ZIJGEVEL heeft in de gepleisterde plint voor de kelder twee 2-ruits kelderlichten. Daarboven bevinden zich twee rechthoekige vensters, voorzien van T-vormige schuiframen met 3-ruits bovenlichten van geel kathedraalglas, geflankeerd door opgeklampte zonneluiken. De recht afgesloten vensters zijn aan de bovenzijde voorzien van een anderhalf steens strek en op dezelfde wijze gedetailleerd als in de voorgevel. De zolderverdieping bevat twee, iets kleinere vensters, voorzien van soortgelijke schuiframen met dezelfde detaillering in de strekken als de ramen daaronder. De belendende achtermuur van het voorhuis voor de terugspringende zijgevel van het achterhuis bevat twee gekoppelde enkelruits klapramen net onder het dakoverstek. Direct naast de gepleisterde hoekliseen is een groter enkelruits klapraam aangebracht. Hierachter is het dakschild van het achterhuis iets opgelicht ten behoeve van een tweetal rechthoekige deurkozijnen met opgeklampte houten deuren. Tussen deze deuren bevinden zich twee enkelruits klapramen. Links hiervan heeft de gevel twee getoogde staldeuren met daartussen een getoogd 6-ruits ijzeren stalraam. De rechter- deur wordt voorafgegaan door een halfrond ijzeren stalraam met v-vormige tracering. Naast de linker deur bevindt zich een getoogd 6-ruits stalraam. Links hiervan heeft de gevel twee betonnen stalvensters in plaats van de oorspronkelijke staldeuren, met hiertussen een halfrond stalraam met V-vormige tracering. De gevel heeft aan de meest linkerzijde een soortgelijk raam.

De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft een ruitvormig 4-ruits venster dat zich gedeeltelijk in de hoekliseen bevindt. Door dit venster kon men de werkzaamheden op het veld in de gaten houden, waar zich volgens de kadastrale kaart van 1832 ondermeer de hooiberg bevond. De gevel heeft een éénlaags aanbouw met een schilddak, belegd met gesmoorde tuiles du Nords. Aan de voorzijde bevat dit voormalig bakhuis een moderne deur met zijlicht. De zijgevel is blind en bevat een vernieuwde uitgemetselde hoge schoorsteen. De achtergevel bevat twee dichtgezette muuropeningen en een groot halfrond venster, met 5-ruits ijzeren stalraam. Het rechts van het aanbouwtje nog zichtbare deel van de zijgevel van het voorhuis bevat boven elkaar twee moderne vensters. De terugspringende gevel van het achterhuis bevat elkaar afwisselende korfboogvormige staldeuren en getoogde 6-ruits ijzeren stalvensters. Verder bevat de gevel aan de meest linker zijde nog een halfrond stalvenster met V-vormige tracering.

De ACHTERGEVEL van het bedrijfsgedeelte heeft een symmetrische indeling met korfboogvormige deeldeuren in het midden met aan weerszijden een rondbogig ijzeren 7-ruits stalraam met scharnierend bovendeel, voorzien van v-tracering. De gevel heeft aan beide uiteinden van de gevel een korfboogvormige opgeklampte staldeur. Boven de deeldeuren bevindt zich een gepleisterde sluitsteen met daarop het jaartal 1887. Het dak heeft aan beide zijden van het wolfeind een eenvoudige houten windveer. Boven het dakschild is de nok voorzien van een uilengat.

Het INTERIEUR van het voor- en achterhuis heeft nog de oorspronkelijke indeling. De gang van het voorhuis wordt aan beide zijden geflankeerd door woon- en slaapkamers. De woonkamer aan de rechterzijde van de schouw heeft nog een oorspronkelijk kozijn met schuifraam. Oorspronkelijk bevond zich hier een telhok waar men de produktie van de landarbeiders kon bijhouden. Dit vertrek is voorzien van een oorspronkelijke houten schouw met eenvoudig bruin gedecoreerde tegels. De gangwanden hebben een betegelde plint van blauw gedecoreerde tegels. Verder bevinden zich in het voorhuis nog de oorspronkelijke paneeldeuren, Het achterhuis heeft vijf ankerbalkgebinten met slieten boven een centrale deel, die aan beide zijden wordt geflankeerd door grupstallen. De deel van het achterhuis heeft een bestrating van klinkers en betimmerde hilden.

Waardering

T-BOERDERIJ gebouwd tussen 1817 en 1930.

- van architectuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van een T-boerderij met gaaf bewaarde hoofdvorm. De boerderij en vooral het voorhuis valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals de zorgvuldige detaillering van gevels, de gepleisterde hoeklisenen, accoladebogen, geboorte- en sluitstenen en het omlopende fries.

- het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van het boerderijcomplex 't Valcke en vormt met slechts een aantal overgebleven boerderijen aan de Valkeweg een belangrijk element voor het aanzicht van de omgeving.

- van cultuurhistorische waarde door de lange bouwgeschiedenis, die gedeeltelijk aan de gevels afleesbaar is.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaValkeweg37211 LHEefde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GorsselL241

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstreek-eigen bouwtrantinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)T-huisboerderij

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18171930globaalvervaardiging

Volgens muurankers en sluitsteen 1817 en 1887