Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
516383
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
't Barge
Complexnummer: 
516382 - 't Barge
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
27 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
19789/3
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Lochem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Eefde
X-Y coördinaat: 
212701 - 465138

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

Het LANDHUIS, hoofdgebouw van de historische buitenplaats 't Barge, is gesitueerd aan het einde van de oprijlaan achter een rond voorplein in een bebost gedeelte van de tuinaanleg. Het vrijstaande landhuis uit 1903 draagt de kenmerken van de Overgangsarchitectuur en is gebouwd op nagenoeg rechthoekige grondslag. Het onderkelderde landhuis telt twee bouwlagen en heeft wit gepleisterde gevels, afgesloten door een samengestelde kap met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De gevels van het pand zijn voorzien van een omlopende gecementeerde plint. Ook heeft de gevel in schoon metselwerk uitgevoerde strekken en halfsteens segmentbogen boven vensters en deuren alsmede twee omlopende zaagtandlijsten tussen twee horizontale lagen strekken. De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van hardstenen lekdorpels. Het boogveld van de segmentbogen is voorzien van siermetselwerk met daaronder een natuurstenen latei. Boven de gevels bevindt zich een bakgoot op gesneden klossen.

De a-symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft aan de linkerzijde een terugspringend gevelvlak, voorafgegaan door een éénlaags aanbouw met aangekapt schilddak. Op de begane grond in het midden van de gevel bevindt zich een portaal dat wordt afgesloten door een anderhalfsteens korfboog met natuurstenen geboortestenen en sluitsteen. Achter de boog bevindt zich een breed portiek met doorlopende plint en geveldecoratie. Hierin is aan de rechterzijde een deurkozijn op hardstenen neuten en dorpel aangebracht, voorzien van een dubbele 3-ruits (geel kathedraalglas) paneeldeur, met 10-ruits bovenlicht eveneens van geel kathedraalglas. Het kozijn wordt afgesloten door een strek. Links van de deur bevindt zich een T-schuifvenster met 8-ruits bovenlicht, voorzien van geel kathedraalglas. Rechts hiervan bevindt zich boven de plint een groot rechthoekig venster, afgesloten door een halfsteens segmentboog. Het venster is voorzien van een kozijn, geflankeerd door twee persiennes met drie gekoppelde enkelruits ramen en 4-ruits bovenlichten. Op de verdieping bevindt zich een soortgelijk venster. Boven de segmentboog van dit venster is de topgevel voorzien van een stolpraam. De punt van de topgevel is uitgevoerd in schoon metselwerk. Het dakoverstek van het aangekapte zadeldak boven de topgevel is voorzien van een decoratief gesneden daklijst met in het midden een gestileerde pinakel. Boven het portaal heeft de verdieping van de gevel naast elkaar twee rechthoekige vensters, afgesloten door een strek, voorzien van twee T-schuiframen met 8-ruits bovenlichten. Ter hoogte van een strook horizontaal gemetselde strekken in schoon metselwerk bevindt zich een rij gesneden korbelen onder een houten bakgoot. In de éénlaags aanbouw links naast het portaal is de gevel voorzien van een rechthoekig venster, afgesloten door een halfsteens rollaag. Hierin bevindt zich een enkelruits T-schuifvenster met 4-ruits bovenlicht, voorzien van geel kathedraalglas. In de belendende muur op de verdieping van de gevel is boven het dakschild een stolpraam aangebracht met schouderboogvormige afsluiting. Links van dit venster bevindt zich in de terugspringende gevel boven het dakschild een rechthoekig venster, afgesloten door een steense strek en voorzien van een 2-ruits schuifvenster met 8-ruits bovenlicht. Boven de decoratieve lijst strekken wordt de gevel afgesloten door een bakgoot op gesneden consoles onder een aangekapt schilddak.

De LINKER ZIJGEVEL is op de begane grond aan de rechterzijde voorzien van een rechthoekig venster, afgesloten door een steense strek. Het venster is voorzien van een T-schuifraam met 8-ruits bovenlicht en flankerende persiennes. Links van dit venster bevinden zich twee smalle rechthoekige vensters, voorzien van enkelruits ramen met 4-ruits bovenlicht. De vensters worden afgesloten door een enkele natuurstenen koppellatei en hebben ieder één opgeklampt luik. Boven de zaagtandlijst heeft de gevel een groot rechthoekig venster, afgesloten door een steense segmentboog. Het venster is voorzien van een kozijn met 6 glas-in-lood ramen. Ter hoogte van het vaste kalf van dit kozijn heeft de gevel een doorlopende strook horizontaal gemetselde strekken van schoon metselwerk. Boven het eerder genoemde venster bevindt zich boven een tweede zaagtandlijst een soortgelijk venster. De topgevel boven dit venster is voorzien van een punt van schoon metselwerk en wordt afgesloten door een aangekapt zadeldak met een gesneden daklijst, in het midden voorzien van een gestileerde pinakel. Naast het rechter aangekapte dakschild boven de topgevel is het dakschild van het schilddak voorzien van een platgedekte dakkapel met decoratief gezaagde portaalwangen. De dakkapel is voorzien van stolpramen. Het linker- platgedekte deel van de zijgevel heeft op de begane grond een rechthoekig venster, afgesloten door een steense segmentboog. In het kozijn voorzien van persiennes bevinden zich in het midden een 6-ruits raam met 4-ruits bovenlicht, geflankeerd door 3-ruits ramen met 2-ruits bovenlichten. Op de verdieping heeft de gevel een rechthoekig venster, afgesloten door een strek en voorzien van een T-schuifraam met 8-ruits bovenlicht en flankerende persiennes. De gevel heeft aan de bovenzijde een omlopende geprofileerde bakgoot op klossen. Aan de linkerzijde van de genoemde vensteras heeft de gevel een platgedekte uitspringende aanbouw van één bouwlaag. Deze is aan de bovenzijde voorzien van een omlopende geprofileerde bakgoot. Boven de dakrand is een houten balustrade aangebracht bestaande uit gepleisterde balusters waartussen telkens houten hekwerk is aangebracht met diagonale, elkaar kruisende stijlen. Op de verdieping achter het balkon is een gepleisterd uitgemetseld rookkanaal tegen de gevel aangebracht, aan de bovenzijde voorzien van een smalle schoorsteen. De gevel van de aanbouw is op de begane grond aan de rechterzijde voorzien van een klein venster met enkelruits klapraam, afgesloten door een strek. Het kozijn is voorzien van een enkel luik. Links naast het venster bevindt zich een 2-ruits paneeldeur voorzien van een 6-ruits bovenlicht. De aanbouw heeft één enkele doorlopende zaagtandlijst van schoon metselwerk.

De ACHTERGEVEL heeft in de gevel van de aanbouw aan beide uiteinden een rechthoekig venster, afgesloten door een steense strek en voorzien van twee persiennes. Het venster bevat een T-schuifraam met 8-ruits bovenlicht. Tussen de vensters bevindt zich een deurkozijn met opgeklampte houten deur en 9-ruits bovenlicht. Boven de aanbouw achter het balkon heeft de gevel een deurkozijn met een stolpdeur, voorzien van een 10-ruits bovenlicht. Het kozijn is voorzien van persiennes en een afsluitende steense strek. Links van de aanbouw heeft de gevel op de begane grond een groot deurkozijn met 2-ruits stolpdeur, voorzien van een 8-ruits bovenlicht. Aan beide zijden wordt de stolpdeur geflankeerd door een enkelruits zijlicht met 4-ruits bovenlicht. Het kozijn wordt afgesloten door een steense strek. Op de verdieping van de gevel bevindt zich een rechthoekig venster voorzien van een kozijn met drie gekoppelde enkelruits ramen met 6-ruits bovenlichten. Het venster wordt afgesloten door een steense strek. De meest linkse terugspringende zijde van de gevel is op de begane grond voorzien van een ruime houten driezijdig afgeschuinde serre, opgetrokken op een hardstenen fundering. De serre heeft aan de rechterzijde vier gekoppelde enkelruits ramen voorzien van 6-ruits bovenlichten. Links hiervan bevindt zich voor de achtergevel nog een enkelruits draaideur met 6-ruits bovenlicht. Links van de deur bestaat het gevelvlak van de serre uit vier enkelruits ramen voorzien van 6-ruits bovenlichten. Boven een omlopende geprofileerde houten bakgoot bevindt zich een soortgelijk hekwerk als van het balkon van de aanbouw, echter zonder gemetselde balusters. Achter het balkon op de verdieping heeft de belendende muur van het platgedekte geveldeel een rechthoekig venster, afgesloten door een steense strek. Hierin bevindt zich een enkelruits schuifraam met 6-ruits bovenlicht, geflankeerd door persiennes. Boven de serre heeft de verdieping een stolpdeur met 10-ruits bovenlicht, afgesloten door een steense strek en geflankeerd door persiennes. Boven een decoratieve lijst van enkele horizontale strekken bevinden zich in het gevelvlak van de topgevel drie gekoppelde enkele ramen, waarvan het middelste een grotere hoogte heeft. De ramen worden afgesloten door drie natuurstenen lateien. De punt van de gevel alsmede de dekking zijn identiek aan de topgevel van de voorzijde.

De RECHTER ZIJGEVEL heeft op de begane grond een ruime veranda. De gevel was achter de veranda oorspronkelijk voorzien van schuifdeuren. In 1951 zijn de schuifdeuren vervangen door stolpdeuren in verband met de verbouwing van voor- en achterkamer tot één woonvertrek. De zijgevels van de veranda zijn voorzien van grote rondbogige vensters, aan de buitenzijde afgesloten door steense rondbogen met natuurstenen geboortestenen. Hierin bevinden zich drie enkele ramen met meerruits bovenlichten. Onder de veranda heeft de gevel aan de uiteinden twee grote enkelruits ramen met 16-ruits bovenlichten. Tussen deze ramen bevindt zich een stolpdeur met 12-ruits bovenlichten (oorspronkelijk bevonden zich hier schuifdeuren). De buitenste dagkanten van de vensters bestaan uit gestileerde hoekkolommen die uitlopen als hoekbaluster van het balkon. Genoemd balkon heeft aan de voor- en zijgevels soortgelijk houten hekwerk als van de eerder genoemde serre en aanbouw. Achter het balkon heeft de gevel op de verdieping in het midden een deurkozijn met stolpdeur en 8-ruits bovenlicht, geflankeerd door persiennes. Aan beide zijden van het deurkozijn is een rechthoekig venster aangebracht, voorzien van T-schuiframen met 8-ruits bovenlicht, afgesloten door een steense strek. Het gevelvlak van de ten opzichte van de overige topgevels bredere topgevel is voorzien van drie gekoppelde enkele ramen, waarvan het middelste een grotere hoogte heeft. De ramen worden afgesloten door drie natuurstenen lateien. Boven de drie ramen heeft de topgevel een punt van schoon metselwerk. Het dakoverstek is voorzien van een soortgelijke daklijst als boven de overige topgevels.

Het INTERIEUR bevat nog de oorspronkelijke indeling met een centrale hal met aan de linkerzijde het trappenhuis met een monumentale bordestrap. Aan de linkerzijde van de trap bevindt zich een speelkamer. Rechts van de hal bevindt zich een ruim woonvertrek, dat oorspronkelijk was verdeeld in een achter- en voorkamer. Achter de hal bevindt zich de eetkamer, die aan de linkerzijde wordt geflankeerd door de keuken. Geen van de vertrekken van de villa heeft gedecoreerde stucplafonds. Wel heeft het interieur een groot aantal waardevolle elementen behouden zoals gesneden klapdeuren met glas-in-lood ramen in de hal, marmeren vloer in gang en hal, een trap met rijk gesneden trappaal en balusters, en in het hele pand de oorspronkelijke kozijnen met paneeldeuren.

Waardering

LANDHUIS in Overgangsarchitectuur, gebouwd in 1903.

- van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een rijk uitgevoerd landhuis in Overgangsarchitectuur uit 1903. Het gebouw valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals onder andere de decoratieve lijsten van schoon metselwerk en het geavanceerde en soms rijke materiaalgebruik in de (schuif)ramen , de natuurstenen lateien en in de fraai uitgevoerde veranda en erker.

- van stedebouwkundige waarde als onderdeel van de historische buitenplaats 't Barge. Het landhuis heeft ensemblewaarden met de tuinaanleg, het tuinmanshuis en het speelhuisje.

- van cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed bewaard voorbeeld van een- voormalig boerderijcomplex dat werd omgevormd tot buitenplaats door een kapitaalkrachtistedelijke elite, die zich steeds meer in de buitengebieden ging vestigen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSchurinklaan247211 DGEefde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenKasteel, buitenplaatsLandhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GorsselC5351

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Overgangsarchitectuurinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19031903exactvervaardiging