Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516705
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82648/88
Kadastrale aanduiding
Ossendrecht D 6791
Burgemeester Voetenstr 23, 4641 JB te Ossendrecht

Omschrijving

Inleiding.

Het HERENHUIS is gesitueerd aan de noordelijke zijde van de Burg. Voetenstraat, op de oude akkerbodems tussen de hoger gelegen kom van Ossendrecht en de polder bij de Oude Dijk. Het blokvormige pand is uitgevoerd in een sobere Eclectische stijl en dateert uit 1897. Omstreeks 1905 is het tuinhek langs de westelijke erfgrens toegevoegd; waarschijnlijk omstreeks 1920 is de garage aangebouwd. Op de topgevel een smeedijzeren ornament, voorstellende een landbouwgewas: de suikerbiet refereert aan het beroep van de eerste bewoner/opdrachtgever van het woonhuis.

Omschrijving.

Het eenlaags pand heeft een L-vormige plattegrond en wordt gedekt door een mansardedak met kruispannen en losanges. De gevels zijn gemetseld in baksteen en voorzien van gepleisterde banden. De straatgevel is voorzien van strengpersstenen strekken en mascarons, alsmede hardstenen dorpels. Deze symmetrische gevel heeft uitspringende hoeklisenen en een eensteens risalerende middenpartij met gehoute paneelvoordeur met bovenlicht, een balkon met smeedijzeren hekwerk op bewerkte kunststenen consoles en wordt bekroond door een getrapte gemetselde topgevel, voorzien van gepleisterde geprofileerde lijsten, waarin een openslaande deur met halfrond bovenlicht. Ter linker- en rechterzijde van de voordeur bevindt zich, in het terugliggende gevelveld tussen risaliet en lisenen een T-schuifvenster met deels vereenvoudigde roedenverdeling. In de bovenlichten eenvoudige glas-in-loodpanelen.

De straatgevel wordt afgesloten door een forse kroonlijst met consoles. De topgevel wordt geflankeerd door houten dakkapellen, voorzien van een eenvoudige pedimenten. Op de nok van het dak twee schoorstenen.

De westelijke zijgevel, voorzien van smeedijzeren muurankers, is grotendeels blind. Op de begane grond een halfvenster en een tweede, hoog geplaatst schuifvenster. In de oostelijke gevel een halfvenster. De aangebouwde garage is gemetseld in kruisverband en voorzien van een moderne inrijpoort.

Haaks op de achtergevel staat aan de westelijke zijde van het perceel een tot het oorspronkelijk bouwplan behorend achterhuis. Dit bouwdeel heeft een mansardedak met muldenpannen. Aan de straatzijde is de gevel voorzien van een paneeldeur met bovenlicht, waarboven ter hoogte van de kapverdieping een klein drielicht. In de westelijke gevel een reeks zware smeedijzeren muurankers, alsmede op de begane grond enkele kleine lichten. De ondiepe voortuin wordt door een smeedijzeren pijlpuntenhekwerk, voorzien van een poortje, gescheiden van de straat. Het hekwerk aan de oostelijke zijde is van enkele jaren later. Aan de westelijke zijde een onregelmatig gemetselde handvorm bakstenen tuinmuur.

Het interieur heeft gedeeltelijk de oorspronkelijke indeling behouden met een centrale gang, ten oosten waarvan een kamer en suite. In het huis verschillende eenvoudige stucplafonds en glas-in-loodpanelen in de vensters in voor- en achtergevel.

Waardering.

Het herenhuis met hekwerk is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van West-Brabant, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het dorpswoonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de karakteristieke dorpskern. Het is gaaf bewaard gebleven.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal
verbouwing
1905
1905
globaal
Toevoeging tuinhek.
verbouwing
1925
1925
globaal
Aanbouw van garage.

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
stijlzuiver