Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516847
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82862/58
Kadastrale aanduiding
Arnhem O 8776
Arnhem O 8779
Arnhem O 8778
Weverstraat 40, 6811 EM te Arnhem
Weverstraat 40 A, 6811 EM te Arnhem

Omschrijving

Inleiding

Voormalig BANKGEBOUW van de Arnhemsche Bank met HEK, na 1907 het onderkomen van de Arnhemsche Verzekeringsmaatschappij en thans in gebruik als Dansacademie van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Het pand is gebouwd in het eerste decennium van de twintigste eeuw in overgangsarchitectuur met elementen van de Art Nouveau en het rationalisme.

Het pand is gelegen in de westelijke gevelwand van de Weverstraat en heeft (evenals het buurpand nummer 39) een enkele meters terugwijkende rooilijn ten opzichte van de overige panden in de aaneengesloten gevelwand. Het voorplein is aan de straatzijde afgezet met een hoog hek in Art Nouveau-stijl. Het smeedijzeren HEK is geplaatst tussen hoge bakstenen pijlers met geprofileerde hardstenen dekplaten en op een bakstenen plint met uitgemetseld trasraam en hardstenen deklijst. De hekken buigen op de hoeken naar binnen. De smeedijzeren poort is verwijderd.

Omschrijving

Onderkelderd pand van twee hoge bouwlagen en een zolderverdieping op onregelmatig grondplan. Het voorhuis heeft een zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel, ingeklemd tussen afgeknotte trapgevels. Het dak wordt onderbroken door een hoger opgetrokken travee. De dakschilden zijn belegd met rode kruispannen. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en worden afgesloten door een houten goot op klossen.

De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is zes traveeën breed. De rechter twee traveeën plus de flankerende ingangspartij risaleren licht. De linker travee en de tweede travee van rechts steken door de gootlijst heen en worden bekroond door opengewerkte bakstenen balustrade met hoger opgetrokken hoekpenanten, voorzien van geprofileerde hardstenen dekplaten en blokken. Voorts is de linker travee in de eerste bouwlaag uitgebouwd met een kwartrond ingangsportiek, dat aansluit op de voorgevel van het belendende pand. De bakstenen voorgevel is voorzien van een tweedelige hardstenen plint, smeedijzeren sierankers in Art Nouveau-stijl en een afsluitende houten goot op bewerkte zandstenen consoles eveneens in Art Nouveau-stijl. De regenpijpen hebben metalen vergaarbakken. De ingangspartij in de vierde travee bestaat uit: een hardstenen trap (drie treden en bomen), dorpel en hoekblokken met groeven in Art Nouveau-stijl; een dubbele paneeldeur met bewerkte stijlen en naald, smeedijzeren beslag en twee ruitjes met smeedijzeren roosters; geprofileerd kalf en achtruits bovenlicht met afgeschuinde hoeken onder ijzeren latei; een ijzeren luifel met lessenaardak, rustend op twee sierlijke smeedijzeren ondersteuningen in Art Nouveau-stijl (geplaatst op de trapbomen); boven de luifel een groot hoefijzerboogvormig zevenruits bovenlicht met omlijsting van zandstenen blokken. De ingangspartij wordt bekroond door een balkon met gesloten balustrade. De balustrade is voorzien van een natuurstenen waterspuwer (in de vorm van een kikker), geprofileerde afdeklijsten en vogel met monogram-schild op de hoekpenant. Aan weerszijden van de ingang bevindt zich een groot samengesteld venster, bestaande uit: drie enkelruits schuiframen en zesruits bovenlichten, hardstenen lekdorpel en kraagsteentjes, twee bewerkte zandstenen middenstijlen en afsluitende ijzeren èn zandstenen latei onder drie ingemetselde segmentboogjes. De kwartronde ingangspartij in de linker travee bestaat uit: een gebogen hardstenen trap (drie treden en bomen); een paneeldeur met bewerkte stijlen, smeedijzeren beslag en ruitjes met smeedijzeren rooster; een bovenlicht en zijlichten met bovenlichten; tot hardstenen lekdorpels opgetrokken hardstenen plint met vakken waarin krulmotief in Art Nouveau-stijl; geprofileerd zandstenen kalf en latei. Dit kwartronde portiek wordt bekroond door een balkon met hardstenen balustrade tussen bakstenen penanten.

De linker travee heeft op de verdiepingen vier trapsgewijs geplaatste smalle tweeruits vensters. De lateien van de vensters in de tweede bouwlaag zijn voorzien van voluten. De tweede bouwlaag heeft in de tweede tot en met de vijfde travee een enkelruits schuifvenster en achtruits bovenlicht met natuurstenen lekdorpel, latei en blokken ter hoogte van de dorpels; in de zesde travee twee gekoppelde enkelruits schuifvensters en zesruits bovenlichten met bewerkte zandstenen middenstijl en twee gekoppelde blinde segmentboogjes boven de latei. De vijfde travee heeft in de zolderverdieping drie gekoppelde drieruits vensters met natuurstenen lekdorpel, middenstijlen en latei.

Een ten opzichte van de voorgevel teruggelegen muurtje met paneeldeur verschaft toegang tot een zij-ingang in de (tweemaal terugspringende) RECHTER ZIJGEVEL. Het voorste geveldeel heeft over de volle hoogte een uitgemetselde schoorsteen met links daarvan in de eerste bouwlaag een groot samengesteld venster met twee zandstenen middenstijlen en rechts daarvan enkele drieruits vensters onder blinde segmentbogen. Het geveldeel na de eerste terugsprong heeft een ingang in de eerste bouwlaag (hardstenen trapje, dorpel en neuten; een paneeldeur met drie ruitjes en een drieruits bovenlicht onder blinde segmentboog) en een gekoppeld draairaam met tweeruits bovenlichten onder blinde segmentbogen in de tweede en derde bouwlaag. De LINKER ZIJGEVEL is blind en voorzien van drie uitgemetselde schoorstenen.

De ACHTERGEVEL. Het achterhuis bestaat uit drie plat gedekte bouwvolumes: een éénlaags ver vooruitspringend bouwdeel tussen hoge bouwvolumes. Het souterrain heeft voor elk bouwdeel een grote lichtkooi, afgezet met een smeedijzeren hek op hardstenen plint. De vensters van het souterrain hebben hardstenen lekdorpels en ijzeren lateien. De drie bouwdelen hebben elk een groot stalen zesruits venster onder ijzeren latei in de eerste bouwlaag. Het linker bouwdeel heeft in de tweede en derde bouwlaag elk twee stolpramen met meerruits bovenlichten onder blinde segmentbogen. Het rechter bouwdeel heeft in de tweede bouwlaag twee identieke vensters.

Het INTERIEUR bezit waardevolle elementen, zoals een tochtportaal met terrazzo-vloeren, marmeren lambrizering en stucplafond; links-achter een natuurstenen bordestrap met smeedijzeren leuning naar het souterrain; rechts bij de zij-ingang een houten bordestrap met houten leuning en bewerkte trappalen; een souterrain met terrazzo-vloer, troggewelven op ijzeren liggers, een kluis en een goederenlift. Opmerkelijk is de overkapping (op de verdieping) van de centrale hal: drie smeedijzeren sikkelspanten met verticalen en elkaar kruisende diagonalen (twee spanten in de breedte en één in de lengte) op bewerkte kraagstenen in Art Nouveau-stijl ondersteunen een omgaand dakschild (bewerkte stijlen en klossen) en een centrale glazen kap. De sikkelspanten zijn voorzien van gestileerde bloemmotieven en spiralen.

Waardering

Voormalig BANKGEBOUW met HEK uit ca. 1900-1905.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en deels gaaf voorbeeld van een pand in overgangsarchitectuur, dat opvalt door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, in in- en exterieur, zoals het rijke materiaalgebruik en de ornamentiek in Art Nouveau-stijl: ingangspartij met ijzeren luifel; geprofileerde natuurstenen lekdorpels, middenstijlen, lateien en consoles; sierankers; glazen overkapping van de centrale hal met smeedijzeren sikkelspanten (zeldzaamheidswaarde).

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van de historisch gegroeide, kleinschalige structuur van de Arnhemse binnenstad, waarin het pand een beeldbepalende rol speelt vanwege de opmerkelijke verschijningsvorm en de teruggelegen situering in de gevelwand met een voorplein. Het object heeft ensemblewaarde in relatie met het eveneens teruggelegen belendende pand Weverstraat 39;39a.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Bankgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1905
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden
Rationalisme
invloeden
Overgangsarchitectuur
invloeden