Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516936
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82968/74
Kadastrale aanduiding
Arnhem AA 789
Steenfabriek Elden, Meinerswijk

Omschrijving

Inleiding

De aan de zuidelijke oever van de Nederrijn gelegen langgerekte betonnen brug is van het type DOORLAATBRUG met aan de westzijde metalen schuiven. Deze brug in Arnhem-Zuid (Meinerswijk), gelegen tussen de Drielsedijk en de Meginhardweg, is gebouwd in 1934-1935 en wordt gebruikt voor fiets- en voetgangersverkeer. De bouw van deze brug staat in functioneel verband met de oostwaarts gelegen doorlaatbrug de Eldensedijk.

Het gebied Meinerswijk ligt aan een bocht in genoemde rivier en is één van de oudste bewoningsplaatsen van Arnhem. Er liggen o.a. de fundamenten van een romeinse legerplaats, Castra Herculis, en resten van middeleeuwse bewoningsplaatsen.

De geschiedenis van deze doorlaatbrug gaat terug naar de achttiende eeuw toen langs de Meinerswijk-polder de Griftdijk liep, waarvan het meest noordelijke deel Eldensedijk of Eldenseweg genoemd werd. Deze dijk was de meest belangrijke verbinding over land tussen Arnhem en Nijmegen. Door de vele overstromingen werd Meinerswijk steeds meer een overlaatgebied. In 1752 werd de Eldensedijk vernieuwd, verhoogd en voorzien van een doorlaatbrug. Daarmee werd Meinerswijk definitief een overlaatgebied en werd de verbinding over land met Nijmegen veilig gesteld.

De plassen in Meinerswijk zijn het gevolg van de kleiwinning die hier in de twintiger jaren van deze eeuw heeft plaatsgevonden. Van de drie oorspronkelijke steenfabrieken resteert thans alleen steenfabriek "Elden" (buiten gebruik). Tegenwoordig is Meinerswijk een natuurgebied met een "Uiterwaardenpark".

Omschrijving

Een vrij smalle, langgerekte betonnen DOORLAATBRUG, bestaande uit een horizontale rijvloer (balkenvloer) doorgaand over meerdere betonnen wanden. Tussen de wanden zijn aan de westzijde van de brug metalen schuiven aangebracht.

De LANDHOOFDEN bestaan uit een rechte frontwand en rechte vleugelwanden van beton in de richting van de brug. De RIJVLOER is van beton en aan de westzijde voorzien van metalen deksels waaronder zich de metalen schuiven bevinden. De RELING aan weerszijden van de brug wordt gevormd door twee horizontale metalen buizen, ondersteund door verticale staven, die langs de lengte van de brug lopen.

De brug heeft bij het zuidelijke begin aan de linker zijde een klein uitgebouwd platform waarop een rechthoekig betonnen gebouwtje voorzien van een plat dak met een klein overstek. Het gebouwtje waarin apparatuur voor het bedienen van de schuiven heeft aan de oostzijde een grote dubbele metalen deur. De overige zijden zijn blind.

Waardering

DOORLAATBRUG uit 1934-1935 tussen de Drielsedijk en de Meginhardweg.

- Van architectuurhistorische waarde als functioneel en typologisch goed voorbeeld van een in de uiterwaarden gesitueerde doorlaatbrug uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Karakteristiek voor de tijd van ontstaan zijn de uitvoering in beton en de eenvoud van het ontwerp. Bruggen uitgevoerd in beton komen in Nederland vanaf de jaren twintig steeds meer voor.

- Van cultuurhistorische waarde voor de waterhuishouding van het gebied Meinerswijk (vroege vestigingsplaats, baksteenfabricage vanaf de laatste kwart van de negentiende eeuw).

- Stedebouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het historisch gegroeid landschappelijk concept van de polder Meinerswijk (overlaatgebied). De brug heeft een functionele relatie met de oostwaarts gelegen doorlaatbrug de Eldensedijk.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Doorlaatbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1934
1935
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Balkbrug Beton

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing