Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516968
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82827/12
Kadastrale aanduiding
Gilze en Rijen P 717
Molenschotsedijk 3, 5126 NT te Gilze

Omschrijving

Inleiding.

In de nabijheid van de tegenwoordige snelweg Tilburg-Breda, niet ver buiten de bebouwde kom van Gilze gelegen, werd omstreeks 1832 met de bouw van deze in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant opgetrokken LANGGEVELBOERDERIJ begonnen. In de huidige verschijningsvorm dateert het pand voornamelijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Tegenwoordig heeft het pand voornamelijk een functie als woonboerderij. Aan de achterzijde bevindt zich een éénlaags aanbouw van recentere datum. Deze valt buiten de van rijkswege geldende bescherming.

Omschrijving.

De geheel vrijstaande langgevelboerderij is rechthoekig van vorm, heeft één bouwlaag en een zadeldak dat in de korte gevel aan de linker zijde is afgewolfd en gedekt is met riet. Het pand ligt direct aan de weg met de lengte-as parallel daaraan. Het rechter gedeelte is het woongedeelte, het linker gedeelte is het boerderijgedeelte. Het vroegere woongedeelte heeft een gecementeerde plint. Een deel van de oude stal is tegenwoordig bij de woning getrokken. In de nok van het dak boven het woongedeelte bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. De voorgevel en de zijgevels zijn opgebouwd uit handvorm bakstenen in schoon metselwerk en staand verband. De kopgevels hebben vlechtingen. De achtergevel is grotendeels van hout en is opgebouwd uit gepotdekselde planken. Hierin bevindt zich in het dak een met riet gedekte, gekoppelde dakkapel. De deur- en vensteropeningen in de voorgevel zijn recht gesloten; de kozijnen, ramen, raamluiken en de deur zijn vervangen. De ramen hebben nu een twintigruits roedenverdeling. Naast de deur bevindt zich een polychrome tegel met Maria en kind. Zowel in de voorgevel als in de kopgevels bevinden zich ijzeren steekankers. Getoogde houten staldeur met aan elke zijde een klein venster met een spinnekopraam. In de kopgevel aan de linker zijde bevinden zich twee rechthoekige en twee halfronde venstertjes alsmede een houten hooiluik. In de kopgevel aan de rechterzijde zijn alle vensters recht gesloten en zijn alle kozijnen en vensters vervangen.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij.

Het pand heeft ensemblewaarden wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch ruimtelijke relatie met de aanwezige groenvoorzieningen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1) Langgevelboerderij

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1832
1832
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Langhuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden