Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
516976
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82826/108
Kadastrale aanduiding
Gilze en Rijen A 7828
Gilze en Rijen A 7829
Stationsstraat 8, 5121 ED te Rijen

Omschrijving

Inleiding.

Geheel vrijstaande en door een tuin met hekwerk omgeven voormalige DIRECTEURSWONING die in 1907-1908 door de Rijense architect Piet Aarts in opdracht van de zich op het ernaastgelegen terrein bevindende N.V. Nederlandsche Stoomlederfabriek aan de oostelijke kant van de Stationsstraat in vormen van de Cottage-stijl gebouwd werd. Het pand heeft tegenwoordig nog steeds de functie van woonhuis.

Omschrijving.

De voormalige directeurswoning heeft een ongeveer rechthoekige grondslag met een rechthoekige serre en twee erkers aan de noord- en aan de westzijde. De meest rechtse erker aan de westzijde heeft een vijf-achtste sluiting. De lengte-as van het gebouw loopt evenwijdig aan de straatrichting. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en is opgetrokken in machinale baksteen gemetseld in staand verband en geknipt en gesneden gevoegd. De hoofdmassa heeft een samengesteld wolfdak met een gootlijst met overstek; de serre en de erkers met lessenaarsdaken en een tentdak. Alle daken zijn gedekt met rode geglazuurde tuile du Nord pannen. De schoorsteen en de zich daarop bevindende windvaan, voorstellend iemand die op een vleesboom een huid ontvleest, zijn enkele jaren geleden vernieuwd. In het dak aan de achterzijde bevindt zich een kleine dakkapel.

De verschillen in bouwvolume, hoogte en dakvorm van de diverse onderdelen alsmede de fraaie, het pand geheel omhullende, tuin, geven het pand iets van een landelijk karakter. De gevel aan de straatzijde heeft twee erkers. Van deze springt de rechthoekige het meest in het oog vanwege de opvallend vormgegeven overdekte balkonpartij. Deze bestaat grotendeels uit wit geverfd, geometrisch geornamenteerd, hout en heeft een fraaie balustrade met standvinken. Op de begane grond van de erker bevindt zich aan de noordzijde de hoofdingang van het huis met een met geometrische motieven geornamenteerde paneeldeur en een roedenraam in het bovenlicht.

De vensters in de gevel zijn recht gesloten en hebben schuiframen en bovenlichten met roedenverdeling. Boven de vensters zijn lateien van beton aangebracht, waarboven zich een segmentboog van geglazuurde steen bevindt. De gevel wordt verder geornamenteerd door banden van een gele verblendsteen.

De drie vensters van de erker met vijf-achtste sluiting hebben raamluiken met een diabolobeschildering. Het tentdakje van deze erker wordt bekroond door een sierpiron. De rechthoekige serre aan de noordzijde is van later datum (waarschijnlijk uit de jaren twintig van deze eeuw), hetgeen kan worden afgeleid uit het gebruik van een ander baksteenformaat en metselverband. De bovenlichten van de opgaande ramen hebben een geometrisch geornamenteerde roedenverdeling. Boven de serre bevindt zich een venster met een samengesteld raam onder een rondboog. De boogtrommel is opgevuld met rode verblendsteen.

Aan de straatzijde en de noordzijde van de tuin bevindt zich een deels vernieuwd ijzeren hekwerk met daarin verwerkt ijzeren eikels (een verwijzing naar de leerindustrie) die als bekroning zijn aangebracht. In het interieur zijn nog enkele met sobere geometrische patronen gegroefde stucplafonds bewaard evenals de houten trappartij met geornamenteerde balustrade.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang.

Het pand heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van de met de leerindustrie verbonden architectuur. Het pand heeft architectuurhistorisch belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de verzorgde ornamentiek. Het pand is van belang vanwege de gaafheid van het in- en exterieur.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Directeurswoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1907
1908
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Aarts, P. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur