Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
517033
Complexnummer: 
517031 - Begraafplaatshek e.d.
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
16008/39
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Meierijstad
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Schijndel
X-Y coördinaat: 
158596 - 403453

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Aan het linker laantje in de noordwestelijke hoek van de begraafplaats liggen de op het noordwesten georiënteerde grafmonumenten van de familie Bolsius. Het oudere FAMILIEGRAF is direct aan het laantje gelegen en dateert uit 1881. Stilistisch vertoont het invloeden van de Neo-Renaissance en een gematigde Neo-gotiek.

De familie Bolsius was van grote betekenis voor de welvaart en industriële ontwikkeling van Schijndel en omgeving. Onder leiding van de familie, wiens stamboom tot in de zestiende eeuw teruggaat en verschillende grote geleerden tot haar voorverwanten kan rekenen, kon onder meer de kaarsenindustrie zich ontwikkelen.

Omschrijving.

Het grafmonument beslaat een rechthoekige plattegrond. Naar het zuidoosten nemen de diverse onderdelen toe in hoogte. Een lage, omlopende hardstenen voetplaat wordt aan drie zijden deels afgesloten met een gefrijnde, overkragende en licht oplopende hardstenen dekplaat. Een tweede, licht op- en aflopende afdekplaat ligt met de nok precies op de as van het grafmonument. Deze plaat sluit in de breedte net niet aan bij de aan weerszijden lopende afdekplaat maar dekt in de lengte ongeveer de helft van de rechthoekige plattegrond af (het noordwestelijke deel).

Op de andere helft verheft zich op de middenas een met zes pijlertjes afgezette hardstenen basis, precies in het verlengde van voornoemde afdekplaat en van dezelfde breedte. De zich verjongende, in geometrische vormen gebeeldhouwde pijlertjes zijn onderling verbonden middels een koperen stang en omzomen een licht oplopende tombe die met haar hoofdeinde opgaat in het onderste deel van een haaks erop geplaatste, driedelige opstand. Op de vier zich verjongende zijden van het middendeel zijn witmarmeren plaquettes geschroefd. Het bovendeel heeft aan elke zijde een in reliëf gehouwen frontonachtige driehoek, via acroteriën met elkaar verbonden, met binnen het driehoekige veld twee gekruiste palm- of looftakken onder een kruisnimbus, symbolisch voor de Overwinning in de zin van de gelukkige voleinding van het leven. Deze opstand wordt bekroond met een kalkstenen sculptuur van een op een stapel rotsblokken staande vrouwenfiguur. Aan haar voeten een wapenschild met de tekst 'RUSTPLAATS FAMILIE BOLSIUS' en in haar rechterhand een (versoberd, bovenste arm afgebroken) kruis met de epitaaf 'IN HOC SIGNO VINCES'. De vrouwenfiguur, met lange golvende haren is blootvoets en draagt een lang gewaad met een als ceintuur geknoopt doek om haar middel.

Waardering.

Het familiegraf van de familie Bolsius is van algemeen belang.

Het object heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke grafcultuur aan het einde van de negentiende eeuw en van een sociale ontwikkeling. Het feit dat het hier gaat om de familie Bolsius verhoogt de lokale cultuurhistorische waarde. Daarnaast is het cultuurhistorisch waardevol vanwege de bijzondere uitdrukking van het type grafmonument. Het object bezit kunsthistorische waarde wegens de bijzondere opzet en de detaillering.

Het object heeft tesamen met het toegangshek, het kruisbeeld en de andere grafmonumenten ensemblewaarde als onderdeel van een historisch gegroeid religieus ensemble aan de Rietbeemdweg.

Het object is van belang wegens de gaafheid en heeft zeldzaamheidswaarde op grond van de uniciteit van de verschijningsvorm.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRietbeemdweg155482 JABijlinker laan noordwesthoekSchijndel

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGrafmonumentKatholieke begraafplaats
Neeoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGrafKatholieke begraafplaats

Familiegraf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
SCHIJNDELG1309

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Barokinvloeden

invloeden Neo-gotiek, Neo-renaissance, Art Nouveau

Neo-Renaissanceinvloeden

met gematigde Neo-gotiek (familiegraf)

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenFamiliegraf

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18811907globaalvervaardiging