Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517242
Complexnummer
517240 - Station Roosendaal
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82663/128
Kadastrale aanduiding
Roosendaal en Nispen B 8148
Bosstraat 22, 4704 RL te Roosendaal

Omschrijving

Inleiding.

Het SEINHUIS naar ontwerp van Van Heukelom maakte deel uit van een centrale bediening van wissels en seinen. Deze centrale seininrichting werd ontworpen door C.G.J.W. Koopman, ingenieur der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) in 1908. Het was een voor die tijd zeer uitgebreide en moderne beveiliging. Inmiddels wordt het gebouw niet meer gebruikt.

Omschrijving.

Tweelaags vrijstaand uit donkerrode machinale baksteen opgetrokken pand onder een schilddak gedekt met kruispannen, de hoeken zijn voorzien van pirons. Het circa tien meter hoge seinhuis is op een rechthoekige plattegrond gebouwd, de hoeken gaan aan de zuidzijde op verdiepingshoogte door middel van natuurstenen, getrapte banden over in schuine kanten. Tevens zijn er sierbanden in strengperssteen. De verdieping is voorzien van een omloop met hekwerk op ijzeren consoles in zandstenen neuten en met een trap aan de buitenzijde (1990). Op de begane grond bevinden zich enkele getoogde ramen met een kleine roedenverdeling. In het midden van de gevel een bakstenen console voor de erker op de verdieping. De verdieping heeft transparant karakter met een aaneengesloten reeks ramen die na 1945 gewijzigd zijn. De oorspronkelijke bovenlichten met kleine roedenverdeling zijn wel bewaard gebleven. De bovenste rand van het gebouw is betimmerd. Het dak heeft een overstek met houten schoren. In het interieur zijn de oorspronkelijke installaties nog grotendeels aanwezig. Op de begane grond zijn de schijvenkelder met mechanische installaties en de brandstofkelder bewaard gebleven. Op de verdieping staat nog een groot deel van de installatie, bestaande uit 15 wisselhandels en 21 seinhandels. Thans zijn nog 13 handmatig bediende seintoestellen van het merk Siemens en Halske A.G. (Berlijn) aanwezig.

Waardering.

Het seinhuis met installaties en bijbehorende trekdraden is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaal-economische, technische en typologische ontwikkeling. Daarnaast heeft het architectuurhistorische waarde vanwege de compacte opbouw, de stijl en de detaillering. Het is een der weinige uit het werk van Van Heukelom overgebleven seinhuizen. Het heeft ensemblewaarde als belangrijk onderdeel van het geheel. Het is uiterst zeldzaam, na de verdwijning van de overige te Roosendaal gebouwde seinhuizen. Het is overigens ook landelijk uiterst zeldzaam.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517240. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Locomotievenremise Loc.loods en werkplaats
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Transport Seinhuis Seinhuis en Seinbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1908
1908
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Van Heukelom, G.W. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur
Koopman, C.G.J.W. ir. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur