Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517297
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82669/97
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Wouw E 4063
Wouw E 4036
Markt 27, 4724 BK te Wouw

Omschrijving

Inleiding.

HERENHUIS "De Zwaan", gebouwd in tweede helft van de negentiende eeuw als brouwershuis in Eclectische stijl.

Omschrijving.

Tweelaags huis op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. De gevel is gepleisterd, het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen en loopt aan de achterkant lager door. De voorgevel is vier traveeën breed, de traveeën worden van elkaar gescheiden door gecanneleerde pilasters en tussen de verdiepingen is een geprofileerde lijst aangebracht. De hardstenen plint wordt ter plekke van de dubbele paneeldeur onderbroken door een trapje, erboven zijn diamantkoppen aangebracht. Onder de ramen is een doorlopende hardstenen cordonlijst aangebracht. Zowel begane grond als verdieping hebben schuiframen in een geprofileerde omlijsting met bewerkte sluitsteen. Op de begane grond hebben de ramen houten rolluikkasten. Bovenaan de gevel een getande kroonlijst. Boven elke pilaster zijn dubbele consoles aangebracht.

Links van het pand een brede getoogde poort met grote sluitsteen in de vorm van een console in de segmentboog. Boven de poort een gepleisterd tympaan met zwaan op de top. De pilasters aan weerszijden hebben gebosseerde blokken en worden bekroond door een siervaas. Tussen de poort en het tympaan is een reliëf met flessen aangebracht als verwijzing naar de voormalige brouwerij.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als representant van de sociaal-economische ontwikkeling van Wouw. Het pand is van architectuurhistorisch belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek en vertegenwoordigt de wijze waarop Eclectische vormen van de stad naar het platteland migreerden en daar door de plaatselijke elite, in dit geval een rijke brouwer, werden toegepast. Het pand heeft ensemblewaarde in samenhang met de gave straatwanden van het historische marktplein.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Bedrijfs-,fabriekswoning Brouwerswoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1860
1870
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden