Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517314
Complexnummer
517313 - -
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82645/154
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Heusden G 1669
Heusden G 1677
Hoefstraat 4, 5255 PB te Herpt

Omschrijving

Inleiding.

BOERDERIJ, woongedeelte, in circa 1914 opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het geheel is gaaf bewaard gebleven. Het tussengedeelte is gelegen tussen het woongedeelte en de grote langsdeelschuur. Het geheel is in de negentiende eeuw opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De westelijke muur is in de jaren tachtig van de 20ste eeuw vervangen door een nieuwe. Het tussengedeelte diende als paarden- en koeienstal en voor opslag. De langsdeelschuur met stal/dorsvloer is een grote, imposante schuur met een steile rieten kap. In de negentiende eeuw opgetrokken in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De schuur ligt met de nokas langs de Hoefstraat. Na de oorlog bleek de noordelijke muur zoveel schade te hebben opgelopen dat deze grotendeels herbouwd moest worden.

Omschrijving.

Woongedeelte van één bouwlaag met kapverdieping, gebouwd op rechthoekige grondslag met muren in schoon metselwerk, machinale baksteen met vlechtingen. De nokas loopt parallel aan de Hoefstraat. Het woongedeelte is gedekt met een afgewolfde rieten kap die aan de noordzijde overgaat in die van het tussengedeelte. In het dak bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. De voorgevel heeft een gecementeerde plint, op de begane grond vier traveeën, 3 licht getoogde vensters met T-ramen en een paneeldeur met gietijzeren roosters. Verder zijn gietijzeren sierankers aangebracht. Licht getoogde verdiepingsvensters met T-ramen. In de zuidgevel bevinden zich nog enkele vensters die identiek zijn aan die van de voorgevel en een klein vierkant venstertje voor de opkamer. Het woongedeelte is aan de zuid- en oostzijde onderkelderd.

Het tussengedeelte telt één bouwlaag en heeft muren in schoon metselwerk onder een steile rieten kap. De nokas staat haaks op die van het woongedeelte en de langsdeelschuur. De westmuur is opgetrokken in een machinale baksteen. Hierin zijn vier betonnen vensters aangebracht met een zesruits roedenverdeling. Verder is centraal een opgeklampte deur geplaatst. Aan de noordzijde bevindt zich een opgeklampte dubbele inrijpoort met negenruits bovenlichten. In dit gedeelte heeft de rieten kap een groot overstek met met leem aangesmeerd vlechtwerk aan de onderzijde. Dit overstek omvat tevens het ingangsgedeelte van de langssdeelschuur. Aan de achterzijde bevindt zich nog veel oud muurwerk in een handvorm baksteen. Bij de kleine vensters in dit gedeelte is enige oorlogsschade zichtbaar. Intern is er niet veel gewijzigd; de stallingen zijn bewaard gebleven. Imponerend zijn de enorme eiken moerbalken bij de aansluiting met de langsdeelschuur voor de vloer van de hoge tas die doen vermoeden dat de boerderij een oude kern heeft. Stalgedeelte van één bouwlaag. Hoge en grote bouwmassa op een rechthoekige grondslag met muren in schoon metselwerk onder een steile rieten kap. De muur aan de noordzijde is vernieuwd na de oorlog. De bovenzijde hiervan is verstevigd met grote ijzeren staafankers. Verder zijn in deze muur twee vensterluiken aangebracht. Bijzonder en opvallend zijn de twee terugliggende hoekingangen onder de overstekende rieten kap. Deze liggen tegenover elkaar en vormen zowel de ingang als de uitgang van de dorsvloer en de hooitas. Naast de hoekingang aan de oostzijde is een dubbele opgeklampte inrijpoort aangebracht met daarnaast een klein venster met roedenverdeling. Aan de zuidzijde van de schuur zijn recht gesloten vensters en een opgeklampte deur aangebracht. Inwendig is de schuur verdeeld in een stalgedeelte aan de zuidzijde en een dorsgedeelte aan de noordzijde. Beide gedeelten worden door een tussenmuur van elkaar gescheiden. Dit laatste heeft nog de lemen vloeren. Boven het stalgedeelte is de grote hooitas gelegen. De onbeschoten sporenkap wordt gedragen door forse eiken spanten op stenen voeten.

Waardering.

Het woongedeelte is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die het bezit als bijzondere uitdrukking van een typologische en sociaal-economische ontwikkeling. Het woongedeelte heeft architectuurhistorische waarden vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Boerderij en bijgebouwen hebben ensemblewaarden vanwege de wijze van verkaveling van de verschillende onderdelen en de markante ligging in een open landschap. Het woongedeelte is van belang vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur.

Het woongedeelte is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517313. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Bakhuis
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1914
1960
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden