Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517322
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82644/129
Kadastrale aanduiding
Vlijmen L 2367
Julianastraat 1, 5251 EC te Vlijmen

Omschrijving

Inleiding.

WOONHUIS met artsenpraktijk, gebouwd in 1895 voor Louis en George Kauling. In de bouwstijl zijn elementen van Neo-Renaissance aanwezig. Het huis staat boven het maaiveld en is rondom van een nieuw opgemetseld platform voorzien.

Omschrijving.

Tweelaags blokvormig bakstenen gebouw met een gepleisterde plint. Het huis heeft een rechthoekige plattegrond onder een mansardedak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. De bovenkant van het dak is gedekt met dakleer, de dakschilden daaronder met kruispannen.

De voorgevel telt vijf traveeën en heeft een symmetrische opzet. De middentravee en hoeken van het pand worden gemarkeerd door lisenen. Friezen onder de gootlijst en onder de cordonlijst tussen de verdiepingen zijn bekleed met tegels met decoratieve, geometrische patronen. Ter plekke van de middentravee zijn deze tegelbanden onderbroken, op de verdieping ten gunste van het balkon, onder de goot zijn een metselmozaïek en tegels met voorstellingen van een aesculaap, een vijzel en zonnebloemen aangebracht.

In het midden van de voorgevel is de deur recent teruggeplaatst. Daarboven bevindt zich een rechthoekig balkon met smeedijzeren hekwerk op grote consoles met leeuwenkoppen.

Deze console-vorm, maar dan iets kleiner, komt bovenaan de lisenen onder de goot terug. De middentravee wordt bekroond door een dakkapel met classicistische omlijsting. De grote getoogde schuiframen met kleine roedenverdelingen zijn alle vernieuwd waarbij de kozijnen in kunststof zijn uitgevoerd. In de segmentbogen daarboven zijn aanzet- en sluitstenen gepleisterd, op de sluitbogen zijn diamantkoppen aangebracht. De linkerzijgevel heeft ramen als aan de voorzijde, onder gemetselde segmentbogen. Tegen deze gevel staat een driezijdige uitbouw onder een puntdak. De rechterzijgevel heeft achteraan in de gevel een ingang onder een luifel, daarboven is een groot rond raam aangebracht. Ervoor bevinden zich ramen waaronder een hoog smal raam dat een deur vervangt. Tegen de achtergevel staat, in het verlengde van de rechterzijgevel een haakse aanbouw onder zadeldak, het dak is gedekt met kruispannen.

In de achtergevel van de hoofdmassa zijn op de verdieping kleine ronde raampjes met ijzeren kozijnen aanwezig. In het interieur zijn delen van de oorspronkelijke indeling en inrichting bewaard gebleven. Voorbeelden daarvan zijn onder andere de gang, dwars in het rechterdeel van het huis met trappartij en de binnenluiken in de woonkamer.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens materiaalgebruik en ornamentiek.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis Met artsenpraktijk.

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1895
1895
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kauling, L. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur