Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
517452
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 
82851/50
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Hoorn
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Hoorn
X-Y coördinaat: 
132766 - 516924

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

POORTJE met STOEP en STOEPHEK uit omstreeks 1880, gelegen aan de zuidwestzijde van het Rode Steen, rechts (NW) naast de voormalige burgemeesterswoning Rode Steen 15. Het poortje werd gebouwd in opdracht van de toenmalige burgemeester om een doorgang te verkrijgen naar de achtertuin van de burgemeesterswoning. Daartoe moest een bestaand pand gesloopt worden. De dubbele deur in het poortje was oorspronkelijk voorzien van twee grote gietijzeren deurroosters, die in de jaren '80 van de 20ste eeuw zijn verdwenen.

Omschrijving

Het circa vijf meter hoge poortje is boven een hardstenen sokkel opgetrokken in rode machinale baksteen. Het metselwerk wordt verlevendigd door siermotieven in gele baksteen. In het midden van het symmetrische poortje bevindt zich een dubbele paneeldeur waarboven twee vaste houten panelen met een getoogde bovenzijde. Het geheel wordt omsloten door een rijkgeprofileerd kozijn. De segmentboog erboven is uitgevoerd in gele baksteen en voorzien van zandstenen sluit- en aanzetstenen, de laatstgenoemde vlak, de sluitsteen met een diamantkop. Ter weerszijden van de deur is een liseen met spaarveld gemetseld die zich uitstrekt vanaf de sokkel tot aan het hoofdgestel. Beide lisenen hebben driehoekige, ruitvormige, vertikale en horizontale siermotieven in gele baksteen en dragen, evenals de twaalf kleine gemetselde consoles boven het middengedeelte, het hoofdgestel. In het muurvlak tussen het hoofdgestel en de segmentboog boven de doorgang is ook geel siermetselwerk toegepast, waaronder een strekkenlaag met in het midden, boven de sluitsteen van de segmentboog, een cirkel van gele baksteen. Het hoofdgestel is voorzien van rijk siermetselwerk in gele baksteen: tussen twee gele strekkenlagen een laag waarin alternerend een gele staande kop en twee op elkaar liggende rode koppen. Daarboven is een sierrand aangebracht van gele vierkante bakstenen, ruitvormig naast elkaar geplaatst. Hierboven een rij baksteen consoles die een in gele baksteen gemetselde overhoekse muizentand dragen. Het poortje wordt afgedekt door een natuursteen afdeklijst.

Vóór het poortje bevindt zich een hardstenen stoep die door een smeedijzeren spijlenhek wordt gescheiden van de straat.

Waardering

Het poortje met stoep en stoephek is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een poortje uit het vierde kwart van de negentiende eeuw. Tevens heeft het poortje situationele waarde als opvallend element in de bebouwing aan het Rode Steen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRoode Steen151621 CVBijCentrumHoorn

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeErfscheiding(D)Erfscheiding(D1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HoornB1838

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18701890globaalvervaardiging