Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
517645
Complexnummer: 
517642 - Nimmerdor
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
22 november 2004
Kadaster deel/nr: 
13218/169
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amersfoort
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amersfoort
X-Y coördinaat: 
155582 - 461033

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

Tot het landgoed Nimmerdor behoort een KOETSHUIS dat gelegen is aan een open ruimte, die zich aan het begin van de oprijlaan naar het voormalige hoofdgebouw van het landgoed bevindt. Het in neogotische stijl ontworpen koetshuis is omstreeks 1850 gebouwd. In 1949 werd in het pand een motorenrevisiebedrijf gevestigd. In 1953 volgde een tweede interne verbouwing. In 1993 werd het pand ingrijpend verbouwd en gerestaureerd, waarbij een kantoor in het pand werd gevestigd. Hiertoe werd niet alleen het interieur ingrijpend gewijzigd, ook werden in de minder representatieve west- en noordgevel meerdere vensters en dakkapellen nieuw aangebracht. Deze vensters en dakkapellen werden echter wel geheel in de stijl van het originele koetshuis uitgevoerd. De aanpassingen uit 1993 vallen buiten de bescherming.

Het koetshuis bezit een min of meer L-vormige plattegrond, waarop één bouwlaag is aangebracht met op de zuidwesthoek, een risalerend torenelement, bestaande uit twee bouwlagen met plat dak.

De hoofdmassa is voorzien van een samengesteld afgeplat schilddak, omsloten door kantelen met hoekkolommen, gedekt met kruispannen.

De gevels, geplaatst op een plint, zijn wit gepleisterd met cordonlijsten ter hoogte van de onderdorpel van de vensters en in het torenvolume ter markering van eerste en tweede bouwlaag. De toren is voorzien van hoekpilasters, die op de eerste bouwlaag als blokpilasters zijn uitgevoerd. Een geprofileerde lijst onder kantelen vormt de beëindiging van de gevels. De vensters en deuren hebben alle een kepervormig bovenlicht, waarbij de vensters van het representatieve zuidelijke deel voorzien zijn van een geprofileerde rechthoekige lijst met driehoekige panelen in de ruimten tussen venster en lijst. Luiken met een rood-zwarte kleur flankeren de vensters. Onder de gootlijst is een in hout uitgevoerde zaagtandbetimmering aangebracht.

De voorgevel (zuidzijde) wordt gevormd door de verticale bouwmassa van de torenrisaliet met rechts daarvan de drie traveeën brede horizontale bouwmassa, waarvan de middentravee in mindere mate risaleert.

In de eerste bouwlaag bevinden zich drie vensters met links de entree tot het gebouw, onder een spitsboogvormige archivolt. In de tweede bouwlaag van de toren bevindt zich een geveluitsparing, waarin zich onder een kepervormig bovenlicht dubbele openslaande deuren bevinden, die toegang geven tot een zeer ondiep balkon met balusters en ijzeren hekwerk. In de linker- en rechterbovenhoek van het gevelvlak bevinden zich medallions met een figuratieve invulling.

De middenrisaliet in de horizontale bouwmassa wordt bekroond door een vooruitspringende en geprofileerde topgevel. Het halfronde spaarveld, in de topgevel, bevat een reliëf met een figuratieve voorstelling, bestaande uit zadels, teugels en paardenhoofden.

De achtergevel is wat vensterverdeling betreft aanzienlijk gewijzigd en daarom van ondergeschikt belang. De hoofdopzet is echter behouden. Deze bestaat uit de één bouwlaag hoge gevel, waarvan circa twee-derde deel links licht risaleert ten opzichte van één-derde deel rechts.

De linker zijgevel bestaat uit de horizontale bouwmassa met rechts het risalerende torenelement. De oorspronkelijk vrijwel blinde gevel van de hoofdmassa is tijdens de restauratie/verbouwing in 1993 voorzien van vensters. De gevel van de toren is identiek aan die van de voorzijde.

De rechter zijgevel bestaat uit een breed middendeel, met links een aanzienlijk risalerend bouwdeel en rechts een smalle en nauwelijks vooruitspringende hoekrisaliet. De vensters en deuren in de deze gevel zijn niet gewijzigd. De dakkapellen zijn toegevoegd. De risaliet links bestaat uit drie traveeën. De bredere linker- en rechtertravee zijn voorzien van vensters. De middentravee is op de eerste bouwlaag blind. De gevel doorbreekt de daklijst en gaat over in een dakkapel, waarin zich een halfrond venster bevindt. Ter hoogte van de daklijst is in een rechthoekige lijst een medaillon met een figuratieve voorstelling aangebracht. Direct daaronder bevinden zich twee ijzeren consoles, die middels scharnieren haaks op de gevel kunnen worden geplaatst ten behoeve van een hulp balkon dat dienst doet bij het opsteken van hooi. Voor deze gevel bevindt zich in het plaveisel een weegbrug, die apart is omschreven.

Het interieur is tijdens de restauratie/verbouwing van 1993 geheel gemoderniseerd en valt buiten de bescherming.

Waardering

Het koetshuis, gelegen aan de oprijlaan van het landgoed Nimmerdor is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in eclectische stijl ontworpen koetshuis, waarin de Engelse neogotiek overheerst. Het koetshuis is van grote ensemblewaarde in relatie tot de overige onderdelen van het landgoed.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaArnhemseweg213II3817 CGLeusderkwartierAmersfoort

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenBijgebouwen kastelen enz.Koetshuis(L)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmersfoortB9567

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekinvloeden
Neo-Classicismeinvloeden
Eclecticismestijlzuiver

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18401870globaalvervaardiging
19931993exactrestauratie

onder leiding van J. Bos