Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
517782
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Willem III Hoeve
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
82777/198
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Deurne
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Helenaveen
X-Y coördinaat: 
190290 - 381292

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

De BOERDERIJ, genaamd Willem III hoeve is van het kop-romp type, gelegen aan de westelijke zijde van de Helenavaart en maakt deel uit van een reeks boerderijen te Helenaveen, die de Maatschappij Helenaveen gebouwd heeft met steun van het Koning Willem III-fonds. De Willem III hoeve is gebouwd in 1913 en vertoont typologisch enige verwantschap met de resp in 1908 en 1912 gebouwde Oranjehoeve en Wilhelminahoeve, die beide eveneens aan de westelijke zijde van de Helenavaart zijn gesitueerd. De Willem III Hoeve ligt op ruime afstand van de Helenavaart, vrij in het landschap.

De opzet van deze boerderijen is geheel afgestemd op de melkveehouderij, die nieuwe welvaart op de ontgonnen veenbodem moest brengen. Elk van de boerderijen is gelegen aan één van de oudere vaarten, aangelegd volgens het drietandsysteem. De voor de bouwtijd zeer forse stallen en de ruime zuivelkelder onder het woonhuis zijn uitvloeisel van de grootschalige aanpak.

Omschrijving

De boerderij heeft een globaal rechthoekige, langgerekte plattegrond, staat haaks op de as van de Helenavaart en bestaat uit een oostelijk deel met woonhuis en onderliggende zuivelkelder, en een aangebouwd westelijk bedrijfsdeel met stal en bovenliggende taszolder. Het geheel is eenlaags en voorzien van zadeldaken (op het bedrijfsdeel afgewolfd), gedekt met muldenpannen. Het woonhuis heeft een globaal vierkante plattegrond en een symmetrisch opgezette, aan de oostelijke zijde van het huis staande schoudergevel. De indeling van de gevel is globaal volgens het schema van de Wilhelminahoeve, met op de begane grond een reeks van vier zesruiters, waarboven in hoogrelïef de naam van de boerderij en een drietal vierruits vensters. De opgeklampte voordeur met gedeeld bovenlicht bevindt zich in de noordelijke gevel. Het interieur van het woonhuis heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Van belang is onder meer de kleine schouw in de huiskamer.

Het bedrijfsdeel is vanuit de oostelijke zijde toegankelijk via de voormalige voorstal. In de oostelijke gevel hebben zich deeldeuren bevonden. Erboven leidt een laaddeur, geflankeerd door zesruits schuifvensters, naar de taszolder. In de westelijke gevel bevindt zich een grote inrijpoort. Het gebouw heeft nog de oorspronkelijke grenen kappen. In het bedrijfsdeel is de houten kap gesteld op eenvoudige ijzeren kolommen, gesteld op een ronde voetplaat.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij.

Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek en de van de traditionele streekeigen vormen afwijkende opzet. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting Helenaveen en directe omgeving. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en is typologisch zeldzaam in dit deel van het land.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaSoemeersingel1275759 RDHelenaveen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Boerderij(M1)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DeurneH9262

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ambachtelijk-traditionele bouwtrantstreek-eigen bouwtrantinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Boerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)Kop-rompboerderij

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Maatschappij Helenaveen ; Noord-Brabantaannemer / uitvoerder