Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517792
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82781/24
Kadastrale aanduiding
Deurne L 7594
Oude Liesselseweg 29, 5751 WN te Deurne

Omschrijving

Inleiding

Aan de oostelijke zijde van de Liesselseweg staat het voormalige WOONHUIS met PRAKTIJKRUIMTE en ATELIER, genaamd De Wieger, waarin thans het gelijknamige museum is gehuisvest. Het woonhuis dateert uit 1922 en is gebouwd naar een ontwerp van architect C. Roffelsen voor de Deurnese huisarts en kunstenaar dr. H. Wiegersma. Het huis heeft elementen van de Neo-Renaissance-stijl. Het voormalige woonhuis kan worden gezien als een vroege poging tot streekeigen bouwen.

Binnen de bescherming valt ook het in 1929 tegen de achterzijde van het huis gebouwde atelier, dat in 1939 is vergroot.

Omstreeks 1985 is het woonhuis met atelier verbouwd tot museum, hetgeen voornamelijk inwendig tot wijzigingen heeft geleid.

Omschrijving

De Wieger heeft een aan de noord- en zuidzijde in de rooilijn terugspringende, rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door nevenbouwen, die in rooilijn en daklijn ten opzichte van het hoofdgebouw telkens terugspringen. Alle daken hebben een zeer steile helling en zijn gedekt met leien in Maasdekking. De gevels zijn opgetrokken in baksteen.

Alle zijgevels worden beëindigd door steile trapgevels, die de daken flankeren. De onderste trap is telkens uitgemetseld. Alle trappen worden gedekt met een natuurstenen plaat. In de gevels zijn boven alle vensters segmentvormige ontlastingsbogen gemetseld. De voorgevel is voorzien van een groot aantal gesmede balkankers. De voorgevel van het hoofdgebouw heeft een strak symmetrische indeling met vijf vensterassen. In het midden bevindt zich op de begane grond de ingangspartij, die wordt benadrukt door de brede topgevel met in- en uitzwenkend rolwerk en een klein kruisvenster, waarvan de onderlichten beluikt zijn. De voordeur is een paneeldeur met deurlicht, bewerkt kalf en een rechthoekige boven- en zijlichten. Boven de deur een kruisvenster, met boven de ontlastingsboog een hardstenen cartouche, waarop het bouwjaar staat vermeld (1922). De centrale vensteras wordt op de begane grond en de etage geflankeerd door telkens twee kruisvensters met beluikte onderlichten. De onderlichten hebben een houten roedenverdeling; de bovenlichten zijn gevuld met glas-in-lood panelen. In de noordelijke aanbouwen zijn een kruisvenster en een halfvenster geplaatst; in de zuidelijke aanbouw alleen een kruisvenster.

Tegen de achtergevel is een balkon met gemetselde balustrade. Op de buitenmuur van het woonhuis is bij het balkon een forse muurschildering, voorstellende de H. Christoffel. Waarschijnlijk is de schildering van H. Wiegersma.

Waardering

Het woonhuis met atelier is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de culturele en sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van een woning voor de huisarts, die later werd tot brandpunt van cultureel leven; het is tevens van belang als uitzonderlijk voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpsvilla. Het is van architectuurhistorisch belang door de uiterst verzorgde historiserende stijl en detaillering en als voorbeeld van het oeuvre van de architect Roffelsen, die hier, ongetwijfeld in samenspraak met de opdrachtgever, een vroeg voorbeeld van een regionaal geïnspireerde bouwkunst realiseerde.

Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Praktijkwoning

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Roffelsen, C. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur