Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
517907
Complexnummer
517906 - School complex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82684/93
Kadastrale aanduiding
Riethoven B 2535
Riethoven B 1578
Riethoven B 2534
Schoolstraat 15, 5561 AH te Riethoven

Omschrijving

Inleiding.

De LAGERE SCHOOL werd rond 1920 gebouwd in Neo-Barokke stijl en is in de jaren dertig en vijftig verbouwd en uitgebreid. De beide schoolgebouwen staan in een L-vorm en laten zo ruimte voor een schoolplein. De korte gevel aan de straatzijde is uitgebreid met een eenlaagse aanbouw onder lessenaardak. De achtergevels worden vrijwel geheel aan het oog onttrokken door latere aanbouw van lokalen.

Omschrijving.

De beide eenlaagse schoolgebouwen zijn opgetrokken uit machinale baksteen en hebben een zadeldak met rode verbeterde hollandse dakpannen. Deze zadeldaken worden ingeklemd tussen in- en uitgezwenkte topgevels met spaarvelden, die de hoofdvorm volgen. Het gebouw, dat parallel aan de straat ligt, heeft in de topgevels ovale lichten met kleine roedenverdeling. Het metselwerk van de plint bestaat uit afwisselend rode en zwarte banen. Boven de vensters zijn de getoogde zwart-rode strekken geaccentueerd door een zwarte koppenlaag. De vensterverdeling bestaat uit drie groepen van drie. Het zijn stolp- en schuifvensters met kleine roedenverdeling en hardsteen dorpels.

De beide gebouwen worden verbonden door een laag tussenlid waarin zich de ingang bevindt. Het gebouw dat loodrecht op de straat is geplaatst heeft in de kopse gevel twee negenruits vensters en een rond sierlicht. De oorspronkelijke roedenvensters van de begane grond zijn verdwenen achter de aanbouw onder lessenaardak uit ca. 1970.

In de lange zijde bevinden zich vijf vensters en een deur tussen gemetselde lisenen. De oorspronkelijke vensters, gelijk aan de hierboven beschrevene, zijn rond 1950 gewijzigd in stalen exemplaren.

Waardering.

De school is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een culturele en geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het onderwijs in de vroege twintigste eeuw. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het schoolgebouw. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de stijl en de voor een plattelandsschool uitzonderlijk rijke detaillering. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van het dorp. Het is waardevol vanwege de gaafheid van in- en exterieur.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 517906. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Schoolgebouw Lagere school

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1920
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Dorpsschool Lagere school.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Barok
stijlzuiver