Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518142
Complexnummer
518141 - Breedam
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82926/19
Kadastrale aanduiding
Rijswijk H 1122
Rijswijk H 1123
Haantje 11, 2288 CV te Rijswijk

Omschrijving

Inleiding

BOERDERIJ van het dwarshuistype, onderdeel uitmakend van het boerderijcomplex 'Breedam', gebouwd in 1863 in een Traditioneel Ambachtelijke stijl.

Omschrijving

De deels onderkelderde boerderij met een T-vormige plattegrond is vanaf een gepleisterde plint opgetrokken in gele ijsselsteen (kruisverband) met in rode baksteen strekken en rollagen boven de gevelopeningen. De twee haaks op elkaar geplaatste zadeldaken zijn gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De eindgevels van het dwarsgeplaatste voorhuis bezitten gezaagde windveren op overstekende dakgordingen. Het voorste dakschild van het woonhuisgedeelte heeft gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Het woonhuisdeel bezit overwegend zesruits schuifvensters, het staldeel heeft vooral rondboogvormige stalvensters met een gietijzeren roedenverdeling.

De zeven traveeën tellende voorgevel (oost) bevat in de derde travee van links een deur die is geplaatst onder een in roeden verdeeld bovenlicht. In het rechter deel zijn twee vensters geplaatst boven halfrond afgesloten kelderluiken. Centraal in het dakschild een dakkapel onder een lessenaardak met een drie geschakelde ramen.

De rechter kopse zijgevel van het woongedeelte (noord) heeft twee keldervensters met rondboogvormige luiken. Daarboven twee vensters en in de top een samengesteld (Serliaans)venster. In de oksel met het terugliggende stalgedeelte een houten melkhuis met een luik naar de kelder onder een lessenaardak. In het terugliggende deel, ter plaatse van de werkkeuken, een gedeelde deur met vieruits bovenlicht en een venster. Rechts daarvan zes stalvensters.

De linker zijgevel (zuid) van het woonhuis heeft ter plaatse van de zolderverdieping een Serliaans venster. In het stalgedeelte zijn drie stalvensters geplaatst. In de achtergevel (west) drie gedeelde deuren en een hooiluik onder een vierruits bovenlicht.

Interieur De plattegrond-indeling van de boerderij is gehandhaafd. Vermeldenswaard zijn onder meer de kelder met koelbakken en plavuizen, de werkkeuken met pomp, de opkamer met bedstee. Driebeukige stal met standvinken, klinkerbestrating en groepen.

Waardering

De boerderij van het dwarshuistype is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd in een Traditioneel Ambachtelijke stijl.

De boerderij is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en bezit enkele waardevolle oorspronkelijke interieuronderdelen.

De boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van het boerderijcomlex en is beeldbepalend gelegen aan het Haantje, aan de Kastanjewetering.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518141. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1863
1863
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Dwarshuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
stijlzuiver