Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518307
Complexnummer
518301 - Binnengasthuiscomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82917/64
Kadastrale aanduiding
Amsterdam G 8200
Kloveniersburgwal 80, 1012 CZ te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1887-88 naar ontwerp van H. Leguyt in Neo-Hollandse Renaissance aan de noordoostzijde van het Binnengasthuisterrein opgetrokken gebouw, in oorsprong bestemd als STADS- EN GASTHUISAPOTHEEK. De opdracht werd verleend door het bestuur van het Binnengasthuis. Het pand maakt deel uit van het complex Binnengasthuis.

N.B. In het souterrain was een laboratorium. De apotheek bevond zich aan de achterzijde van het pand. Aan de voorzijde was een groot magazijn voor de geneesmiddelen. Op de eerste verdieping was de woning van de apotheker.

Omschrijving

Op een nagenoeg rechthoekig grondplan tot stand gekomen gebouw op hardstenen plint bestaande uit souterrain, bel-etage en twee verdiepingen onder een schilddak bedekt met pannen. Het gebouw is vijf vensterassen breed. Entree in middelste travee voorzien van aedicula van hardsteen over souterrain en bel-etage. Ronde entree-opening met verdiept aangebrachte dubbele voordeur van hout. Deur aan de onderzijde voorzien van panelen, in het midden van glazen ruiten achter houten stijlen en aan de bovenzijde afgesloten door bovenlichten. In het fries gebeiteld GASTHUIS-APOTHEEK. Boven het fries een oeil-de-boeuf met verdiept geplaatst zesruitsraam. Rechthoekig gekoppelde vensteropeningen met verdiept aangebrachte ramen achter sierijzeren traliewerk in souterrain. De muurvlakken tussen de vensters zijn voorzien van uitkragende hardstenen banden. Overgang naar bel-etage middels gemetselde fries tussen twee afwaterende cordonbanden van hardsteen. Bel-etage met rechthoekige vensteropenigen achter ijzeren traliewerk tot borsthoogte. Muurvlakken voorzien van hardstenen bandwerk. Boven de vensters een fries met op de hoeken consoles in de vorm van leeuwekoppen; in de middelste vensteras in de vorm van een mannen- en een vrouwenkop. De overgang naar eerste verdieping door uitkragend fries tussen cordonlijsten, gekornist om de middentravee. Eerste verdieping met risalerende middentravee. Verdiept geplaatste rechthoekige vensters. Overgang naar tweede verdieping door middel van fries tussen gekorniste cordonbanden. Tweede verdieping met pilasters tussen de vensters, rustend op sierconsoles. Middelste travee risalerend. Boven middelste venster natuurstenen gevelsteen waarin ANNO 1888. Onder de gekorniste en overstekende kroonlijst op hardstenen consoles een fries van geglazuurde tegels. Boven de middelste travee een dakkapel voorzien van een topgevel. Aan weerszijden hiervan een gepleisterde borstwering.

Gehele gevel is voorzien van bandwerk en aanzet-, hoek- en sluitstenen rond de vensters.

Achtergevel bestaande uit vier traveeën. Rechtertravee enigszins teruggeplaatst en voorzien van een fenêtres-à-terre op bel-etage en eerste verdieping. Vensters in het souterrain voorzien van traliewerk. Getoogde vensteropeningen rondom voorzien van geglazuurd tegelwerk. Zesruits ramen met drieruits bovenlichten op bel-etage. Gekorniste kroonlijst met daaronder eveneens gekorniste cordonlijst van hardsteen. Dakkapel. Gevel voorzien van bandwerk van hardsteen.

Waardering

Voormalig apotheekgebouw van algemeen belang vanwege de cultuurhistorisch en architectuurhistorisch waarde alsmede van typologische waarde. Eveneens van belang als onderdeel van het voormalige Binnengasthuiscomplex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518301. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Gezondheidszorg Apotheek

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1887
1888
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Leguyt, H. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Hendriks, H.R. ; Stad Amsterdam
aannemer / uitvoerder