Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518342
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82913/92
Kadastrale aanduiding
Amsterdam E 8739
Herengracht 199, 1016 BE te Amsterdam
Herengracht 201, 1016 BE te Amsterdam
Driekoningenstraat 17, 1016 AL te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Een in 1917-1919 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW. De opdracht werd verleend door de in 1914 opgerichte N.V. Kantoorgebouw Herengracht 197, een dochteronderneming van de bankiersfirma Vermeer & Co., de eerste gebruiker van het kantoor. Het pand gelegen aan de Herengracht, op de zuidhoek met de Driekoningenstraat, werd ontworpen door de architect F.W.M. Poggenbeek. De bestaande bebouwing, waaronder het kantoor van de zaadhandel Sluis & Co., werd hiertoe gesloopt. Ontworpen in een stijl verwant aan de zogenaamde Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen, classicistische stroming. De cement- ijzerwerken werden uitgevoerd door de N.V. Nederlandse Betonijzerbouw.

Omschrijving

Op een rechthoekig grondplan ontworpen kantoorgebouw bestaande uit vier bouwlagen onder een afgeknot schilddak gedekt met blauwe leien in Maasdekking met op de vier hoeken een gemetselde schoorsteen met rookgaten, dekplaat en gemetselde accenten. Op het zuidelijke dakschild nog een dergelijke schoorsteen in bredere uitvoering. Zinken bescherming van kepers en nokken. Korte en geaccentueerde gevel aan de zijde van de Herengracht; langere gevel aan de zijde van de Driekoningenstraat. De symmetrische gevels zijn opgebouwd uit een natuurstenen sokkel als rustica-zone (begane grond) verder overwegend in kruisverband vermetselde rood-bruine baksteen. Zowel op het noordelijke als op het westelijke dakschild een tweetal identieke dakkapellen. Dakkapel met dubbel draairaam gevat in gemetselde delen en natuurstenen constructieve accenten, ook de vlechtingen en de lijst en de bekroning op de tuit zijn van natuursteen. Aan de zijkanten een houten kroonlijst. Dakje gedekt met blauwe leien in Maasdekking.

Op de begane grond aan zowel de Herengracht als aan de Driekoningenstraat een rustica-zone opgebouwd uit gepolijste en ruw behakte natuursteen. Aan de Driekoningenstraat vensters met traliewerk en schuine benedendorpel en een eenvoudige toegangsdeur. Aan de zijde van de Herengracht een kleine stoep met dubbele houten paneeldeur met lichten en traliewerk. Afgeschuinde kanten van de natuursteenblokken. Op de hoeken verraadt een halfronde uitstulping van de blokken de aanwezigheid van de daarachter gelegen hemelwaterafvoerpijpen. Bij de zijde aan de Herengracht een viertal natuurstenen consoles van de brede erker van de hoofdverdieping. Natuurstenen cordonlijst. Ondiepe maar brede erker, vrijwel geheel opgebouwd uit natuursteen. Alleen aan de korte zijdes baksteen verwerkt. Vijftal naast elkaar gestelde T-vensters. Natuurstenen tussenposten en dorpel. Aan de bovenzijde een borstwering van het balcon van de verdere verdieping. Ook deze symmetrisch opengewerkte borstwering bestaat uit natuursteen. Op die verdieping serie van vijf T-vensters met natuurstenen strek en kraagstenen. Daarboven serie van vijf kleinere vensters met dubbele draairamen. Doorlopende natuurstenen strek en accenten. De gevel aan de zijde van de Driekoningenstraat is zes traveeën breed en heeft aan de Herengrachtgevel gelijke venstervormen.

Gevelbeëindiging toont bakstenen bandwerk en getrapte overgang naar een zone met natuurstenen geprofileerde consoles van de eenvoudige houten gootlijst. Op de hoeken een dierfiguuur als 'waterspuwer'. Hieronder de gecanneleerde pijpen van de hemelwaterafvoer.

Waardering

Kantoorgebouw van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege de beeldbepalende stedebouwkundige situering en de gaaf bewaard gebleven gevels.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Bankgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1917
1919
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden
Classicistische stroming

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Poggenbeek, F.W.M. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur