Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518346
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82913/65
Kadastrale aanduiding
Amsterdam I 7631
Keizersgracht 573, 1017 DR te Amsterdam
Keizersgracht 575, 1017 DR te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Een in 1909-1910 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW. Inpandig verder een conciërgewoning. Opdrachtgever was de N.V. Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij, gevestigd te Batavia. Het betrof hier het agentschap Amsterdam. Architect was J.A. van Straaten. Het was zijn opdracht de percelen/herenhuizen Keizersgracht 573-575 te veranderen, uit te breiden en te verenigen. Bij de bouw was verder de Amsterdamsche Fabriek van Cementijzerwerken (Wittenburg, systeem Monier) betrokken. Ontworpen en gebouwd in de stijl van het Neo-Hollands-Classicisme.

Omschrijving

Op een rechthoekig grondplan ontworpen kantoorgebouw met vijf bouwlagen: ee lage begane grond en drie verdiepingenen, waarvan de eerste als bel etage is opgevat. Het geheel wordt gedekt door een opgaand dakschild aan de voorzijde. Hierachter een neergaande overgang naar een plat dak. Het opgaande dakschild wordt gedekt met blauwe leien in Maasdekking. Nokrand afgedekt met zinken versteviging. Op de nokrand verder vier in evenredige verdeling geplaatste gemetselde schoorstenen. Deze schoorstenen hebben een natuurstenen opbouw met geprofileerde banden en een uitkraging waarop op posten rustende dekplaat met metalen tentvormige dakvorm en piron als bekroning. Zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde een brede natuurstenen band ter afsluiting van het dakschild. Aan de voorzijde ter afsluiting van de gevel een natuurstenen borstwering met uitgespaarde velden. Links en rechts een dakkapel met houten kozijn met hierin een dubbel zesruits geleed raam. Verder kroonlijst en segmentvormig fronton met hijsbalk in het timpaan. De voorgevel verder opgebouwd uit lichtrode baksteen en natuursteen.

De voorgevel heeft een middenrisaliet met Ionische pilasters in de kolossale orde. Uiterst links en rechts springt de gemetselde gevel iets in. De gehele voorgevel rust op een natuurstenen sokkel. In deze sokkel een centrale toegangspartij met eenvoudige dubbele houten en beglaasde deur. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde nog een eenvoudige enkelvoudige deur met lichten. Tussen de deuren brede vierkante vensters met zowel brede als smalle geleding en traliewerk. Boven deze sokkel een eenvoudig uitkragende cordonlijst. Hierop rusten de geprofileerde basementen van de vier kolossale pilasters van de middenrisaliet. Deze pilasters hebben een gemetselde schacht die tegen een natuurstenen achtergrond is geplaatst en eindigen in een laag Ionisch kapiteel. Deze kapitelen dragen weer het deels Dorische hoofdgestel, opgebouwd uit architraaf, fries en kroonlijst. Het fries boven de middenrisaliet heeft zeven trigliefen. Boven het middenrisaliet een groot fronton met omlopende lijst en twee in cirkelvorm gevatte florale decoratieve ornamenten in het timpaan; tussen de verdiepingen natuurstenen platen met festoenen. Op de hoofdverdieping tussen de pilasters een drietal vensters met verhoogd kruiskozijn. De onderste ramen hebben een tienruits roedenverdeling. De bovenste ramen een vierruits roedenverdeling. Zowel het linker- als het rechterdeel van de gevel hebben een brede erkerachtige vensterpartij met vier tienruits ramen beneden de horizontale geleding en vier vierruits ramen boven deze geleding in een eenvoudige natuurstenen enkadrering. Op de twee verdiepingen tussen de pilasters elk een drietal vensters met kruiskozijn. De onderste ramen hebben een zesruits roedenverdeling. De bovenste ramen een vierruits roedenverdeling. Links en rechts op beide verdiepingen erkerachtige vensterpartijen met vier zesruits ramen beneden de horizontale geleding.

Waardering

Pand van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, mede in verband met de vroegere koloniën. Situationele waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Handelskantoor

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1909
1910
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden
Neo-Hollands-Classicisme

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Amsterdamsche Fabriek van Cementijz ; Stad Amsterdam
aannemer / uitvoerder
Systeem Monier.
Straaten, J.A. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur