Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
518369
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Hotel Schiller
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 december 2001
Kadaster deel/nr: 
17815/39
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
121594 - 486541

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

In twee fasen (1912-1913, 1914-1915) tot stand gekomen HOTEL-RESTAURANT, genaamd 'Schiller'. Opdrachtgever tot de bouw was de heer Fritz Schiller, directeur van de N.V. tot Exploitatie van het restaurant 'Schiller'. De architecten waren M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholten. Gebouwd in een stijl verwant aan de zogenaamde heroriëntatie op traditionele bouwwijzen. Bij de bouw was verder de Amsterdamsche Fabriek van Cementijzer- werken (Systeem Monier) verbonden. Op de oorspronkelijke plattegrond is te zien dat de begane grond grotendeels werd ingenomen door de grote zaal. Op de eerste verdieping bevonden zich de overige zalen en kantoren. Op de tweede, derde en vierde verdieping bevonden zich de gangen met de hotelkamers. Boven de ramen van de begane grond was te lezen: Schiller Hotel Café Restaurant Schiller. In 1921-1922 vond een verbouwing plaats. Recent (XXD) zijn dak kapellen en een liftopbouw toegevoegd.

Omschrijving

Op een samengesteld rechthoekig grondplan ontworpen hotel-restaurant. Het geheel wordt gedekt door een combinatie van schuinopgaande dakschilden en platte daken en bevat zes bouwlagen: begane grond en vijf verdiepingen onder een kap. De symmetrische en sterk horizontaal en verticaal gelede voorgevel is opgebouwd uit een combinatie van baksteen en natuursteen. Op het dak aan de linkerzijde een vrij hoge opbouw. Deze opbouw heeft een vierkant grondplan en toont afgeschuinde hoeken. Opgebouwd uit vermetselde baksteen en natuurstenen accenten in de vorm van korte speklagen op de hoeken; verder natuurstenen kruiskozijnen en geornamenteerde gevelbeëindiging. Aan de voorzijde een serie kleine dakkapellen met segmentvormige frontons met geprofileerde kroonlijst.

Op de begane grond brede getoogde doorgangen. Toging omgeven door natuurstenen blokken. Hierboven de consoles en andere steunpunten van het balcon van de eerste verdieping. De vensters aan de voorgevel hebben middenramen met een zeer lichte toging met profilering in de hoeken. Verder een kalf op licht geprofileerde kleine consoles. Aan de linker- en de rechterzijde van de voorgevel een grote driezijdig uitgebouwde erker over vier verdiepingen. Erkers opgebouwd uit natuursteen. Aan de onderzijde een geprofileerde sokkelplaat op consoles. De voorzijde van de erker loopt evenwijdig aan de voorgevel. De linker-erker toont op het niveau van de vier verdiepingen variaties op kruisvensters. Smeedijzeren vlaggemasthouder met gebogen steunpunt. De overgang naar de gevel is aan de linkerzijde afgeschuind. Hier op drie verdiepingen een venster met kalf en bovenlicht. Op de bovenste verdieping een eenvoudig venster. Aan de rechterzijde van deze erker een enkel venster en een kwartronde erker over de tweede en derde verdieping. Onderzijde steunt op rijk geornamenteerde waaiervormige concha. Gebogen vensters met kalf en drievoudig geleed bovenlicht. Kwartronde erker afgesloten met een profielband. Hierboven een klein kwartrond metalen hekwerk en balcon in portiek met gecanneleerde pijler met gebosseerd kapiteel. De grote driezijdige erker wordt recht beëindigd met consoles en kroonlijst. Hierboven een balcon van de vijfde verdieping. Metalen hekwerk tussen gemetselde brede posten met dekplaat. De rechter-erker toont aan de evenwijdig aan de voorgevel geplaatse voorzijde op het niveau van de vier verdiepingen samengestelde vensterpartijen met midden- en zijvensters en kalven en gelede bovenlichten. De vensterpartij op de eerste verdieping heeft een glas-in-lood raamvulling. Smeedijzeren vlaggemasthouder met gebogen steunpunt. Aan de linkerzijde heeft deze erker een tweede kwartronde erker. Aan de rechterzijde een afgeschuind deel over de derde en de vierde verdieping, rustend op een waaiervormige concha en afgesloten door een klein driezijdig balcon met metalen hekwerk. Het brede middendeel van de gevel heeft op de eerste verdieping een breed balcon met metalen sierhek met een drietal metalen posten met dubbele lantaarns. Serie van acht getoogde openingen met afwisselend gebruik van baksteen en natuursteen. Geornamenteerde sluitstenen. Dubbele openslaande deuren onder lichte toging. Boven het gebogen kalf een driezijdig geleed bovenlicht. Verder nog tussenschermen op het balcon. Over de tweede, derde en vierde verdieping alternerend met de overigens vlakke gevel geplaatse gebogen of segmentvormige erkers. Het vlakke geveldeel bevat vensterpartijen met in een nis geplaatste driezijdige vensters. De zijvensters hiervan lopen wijken naar achteren. Benedendorpels, gemetselde hanekammen en natuurstenen hoekstenen. Vensters hebben draairamen en boven het kalf aan de voorzijde een driezijdig geleed bovenlicht. Op het niveau van de tweede verdieping bevindt zich onder de benedendorpel een natuurstenen ornament met florale en geometrische motieven. Aan weerszijden van de vensters op de vierde verdieping bevinden zich de zware consoles ter ondersteuning van de geprofileerde plaat met uitkragende vijfde verdieping. De drie gebogen of segmentvormige erkers zijn opgebouwd met blokken natuursteen rustend op waaiervormige concha op de zwikken tussen bogen van de eerste verdieping. Concha met diverse profiel- en ornamentlijsten. In het midden van de concha geplaatste console. Op het niveau van de tweede verdieping hebben de erkers een centraal Frans raam met siersmeedijzeren hek met vlaggemasthouder. Boven het kalf een driezijdig geleed bovenlicht. Smalle vensters met bovenlicht aan weerszijden. De vensterpartijen op de bovengelegen verdiepingen zijn soortgelijk. Het Franse raam ontbreekt. Bij de vierde verdeiping worden de zijvensters van deze erkers afgesloten door een vierkant natuurstenen ornament met geprofileerd lijst, eierlijst en rozet. De uitkragende vijfde verdieping toont vier brede vensterpartijen met dubbel openslaand Frans raam met siersmeedijzeren hekwerk met leuning. Hiernaast aan weerszijden een venster met draairaam en benedendorpel. Verder drie eenvoudige vensterpartijen met dubbel openslaand Frans raam met hekwerk. Gevelvlak opgebouwd uit vermetselde baksteen en in speklagen geplaatse blokken natuursteen. Vlak fries met vierkante ornamenten en geprofileerde consoles die de uitkragende gootlijst met eierlijst ondersteunen. Deze combinatie van fries en gootlijst is ook bij de zijgevels doorgezet. Bij de linkerzijgevel verder nog op deze hoogte een enkel natuurstenen console ter begrenzing van deze gootlijst. Boven de grote erkers aan de zijkanten van de voorgevel nog een klein risalerend deel van deze vijfde verdieping. Hierin een opening met dubbele openslaande deuren die toegang verlenen tot het balcon aan de bovenzijde van erkers. De gootlijst wordt boven deze twee risalerende delen doorbroken. Geveldelen afgesloten met een halfrond fronton met geprofileerde lijsten en een geornamenteerde vulling van het timpaan. Afgesloten met palmet.

Waardering Hotel-resaturant van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Belang van het object als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Sterk beeldbepalend geplaatst aan het Rembrandtsplein. Voorgevel redelijk gaaf bewaard gebleven.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaRembrandtplein281017 CVBinnenstadAmsterdam
NeeRembrandtplein361017 CVBinnenstadAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieSport, recreatie, vereniging en horecaHorecaHotel-restaurant

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamI9397

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzeninvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19121915exactvervaardiging

Twee perioden: 1912-1913 en 1914-1915

19211922exactverbouwing

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Amsterdamsche Fabriek van Cement-ij ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur
Lippits & Scholten ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur