Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
518371
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 december 2001
Kadaster deel/nr: 
17815/39
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
121669 - 486405

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Een in 1894 van een nieuwe voorgevel voorzien WINKELWOONHUIS, gebouwd in opdracht van H. Brückmann. Architect was G. van Arkel. Ontworpen in een gemengde stijl met invloeden van de neo-gotiek en de neo-renaissance.

NB.

Eerdere verbouwing in 1875 door W (?) Hamer. In 1922 werd in opdracht van mevrouw Brückmann de onderpui en etalage gewijzigd.

Omschrijving

Winkelwoonhuis ontworpen op een rechthoekig grondplan, met drie bouwlagen: begane grond, twee verdiepingen en een kap. De voorgevel is opgebouwd uit vermetselde baksteen, afgewisseld door natuursteen. Het geheel wordt gedekt door een samengesteld dak bestaande uit een schuinoplopend deel en een plat deel. Aan de zijgevels oplopende rijen dekplaten op posten als bij trapgevel. Boven de kroonlijst van de gevelbeëindiging van de voorgevel in het midden de rijk gedecoreerde opbouw van de dakkapel. Temidden van uitkragend natuurstenen bandwerk een verdiept geplaatst venster met roedenverdeling. Serie van vier kleine openingen daarboven. Natuurstenen geprofileerde lijsten. Gemetselde deel met speklagen. Bolvormige ornamenten op de hoeken. Hijsbalk met sierlijke ijzeren armen. Natuurstenen afdekking waarna kleinere versie van het eerdere deel. Afsluiting met fronton met stijl. Aan weerszijden van deze dakkapel een eenvoudig halfrond afgesloten venster omgeven door een breed met speklagen afgewisseld gemetseld kader. Afgesloten door een natuurstenen lijst met opgezette ornamenten. Op de hoeken van de kroonlijst van de voorgevel een natuurstenen post met profileringen en afdekking. Op het niveau van de begane grond boven een donkere hardstenen plint een brede etalage met kwartronde zijruiten. Etalage heeft metalen roeden. Aan weerszijden van de etalage een toegangspartij met met betegelde lambrizering en wandbekleding. De uiterste zijden van dit deel van de gevel tonen een smalle donkere hardstenen liseen met basement en sluitsteen. Hierop staat een tot de cordonlijst doorlopend rijk bewerkt element. Onderdelen hiervan zijn sokkel, band- en rolwerk met cartouche, console waarop bewerkte halfzuil, kapiteel, wapenschild en geometrische motieven. Boven de ruit van de etalage een afscheiding waarboven een sterk geleed bovenlicht met glas-in-lood raamvulling. Bovendorpel van de winkelpui met brede profielbalk waarop uitkragende cordonlijst. Op de hoeken een verdere voorsprong van deze lijst. Onder deze voorsprong een console met noppen. Op het niveau van de verdieping toont de voorgevel drie vensters. Elk venster heeft een draairaam, natuurstenen benedendorpel en boven het geprofileerde kalf een dubbel getoogd bovenlicht met glas-in-lood raamvulling. Aan weerszijden van deze gekoppelde bovenlichten kleine fantasie-pilaster op sokkelplaat met geornamenteerde console. De toging van de bovenlichten wordt onderbroken door een ornament. Deze ornamenten en de fantasie-pilasters dragen per venster een kroonlijst. Aan de zijden van de gevel een risalerende muurdam. Op de voorsprongen van de cordonlijst een kleine sokkel met ronde panelen, hierop een afdekking met vaas met ogen, nodus en piron. Op de muurdelen tussen de vensters een tussen speklagen geklemde gevelsteen met portret in ronde cartouche. Op het niveau van de verdere verdieping bevinden zich boven de eerdergenoemde kroonlijsten van de vensterpartijen de natuurstenen borstweringen van de drie vensters van deze verdieping. Aan weerszijden van deze weringen een post met boven lijstwerk een gotische hogel of kleine gestileerde kruisbloem. In de wering een serie van vier panelen met gotiserende beeindiging met floraal ornament. Vensters met draairaam. Boven het geprofileerde kalf telkens een dubbel bovenlicht bestaande uit twee vierkante ramen. Scheidende natuurstenen post op klein basement. Hierboven een natuurstenen veld met onderbroken toging en profilering. Aan weerszijden van deze gekoppelde bovenlichten elk een klein fantasie-pilaster op sokkelplaat met geornamenteerde console. Ook deze pilasters dragen weer een kleine kroonlijst boven de afzonderlijke vensters. Boven deze drie kleine kroonlijsten een zone met gemetselde delen afgewisseld met gedrongen natuurstenen posten en gevelstenen met ronde verdieping. De afwisselend uit gemetselde delen en speklagen opgebouwde muurdammen aan de zijden van de gevel eindigen onder de kroonlijst van de gevelbeëindiging in een natuurstenen element bestaande uit een console, pilaster of halfzuil en bewerkte en geornamenteerde opzet. Boven het linker- en rechtervenster een sierlijke ijzeren hijsbalk. Hierboven een ijzeren element bestaande uit rondgebogen en deels getordeerde staven.

Waardering

Winkelwoonhuis van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege de typologische waarde. Gevel goed bewaard gebleven. Sterk beeldbepalend.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaUtrechtsestraat301017 VNBinnenstadAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWerk-woonhuisWinkelwoning

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamI7029

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Gotiekinvloeden

Mengvorm neo-gotiek en neo-renaissance

Neo-Renaissanceinvloeden

Mengvorm neo-gotiek en neo-renaissance

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18941894exactverbouwing

Verbouwing van ouder pand.

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Arkel, G. van ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur

Betreft verbouwing.