Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518379
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82913/145
Kadastrale aanduiding
Amsterdam M 5672
Droogbak 1 C, 1013 GE te Amsterdam
Droogbak 1 D, 1013 GE te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1924-1925 aan het Droogbak tot stand gekomen schoolgebouw, in oorsprong bestemd als SCHOOL voor schipperskinderen en genaamd mr. Harm Smeengeschool, naar een ontwerp in Amsterdamse School-stijl van P.L. Marnette (1888 - 1948), als architect in dienst bij Publieke Werken. De opdracht werd verleend door de Gemeente Amsterdam.

In 1988-1989 is de beganegrond veranderd ten behoeve van een opvangruimte voor drugsverslaafden. Tevens is toen een ijzeren noodtrap aan de noordwest gevel aangebracht. Het resterende deel van het gebouw is in gebruik als sportschool.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond uit baksteen opgetrokken school bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak met rechte gevelbeëindigingen. Het gebouw bestaat uit twee volumes: de hogere noordelijke dienstvleugel met het trappenhuis, de gangen, het sanitair en de kantoren en de zuidelijke klaslokalenvleugel. De hoeken van het gebouw zijn afgerond. De gevel is bovenaan voorzien van op regelmatige afstand van elkaar aangebrachte golvingen. De entree bevindt zich in de smalle oostgevel, aan de rechterzijde geflankeerd door een brede natuurstenen stijl. Boven de ingang drie grote raampartijen, elk roostervormig onderverdeeld door roeden. Boven het bovenraam een hijsanker. In de zijgevel van het risalerende bouwdeel bevindt zich een tweede ingang. Rechts naast de ingang een in vijf ruitjes horizontaal onderverdeeld langgerekt venster. Rechts van de ingang bevindt zich een lage muur, aan de hoek afgerond. Een trap tegenover de ingang leidt naar de bovenverdiepingen met drie lokalen per verdieping, alle gelegen op het zuiden. Uitwendig geven grote vensters in oorsprong met houten horizontaliserende onderverdeling de indeling van de binnenruimte aan. Tussen deze vensters bevinden zich twee vericale holtes, aan de bovenzijde voorzien van een natuurstenen latei.

De zuidgevel aan de stadszijde met de sanitaire voorzieningen is voorzien van doorlopende rijen vierkante raampjes.

Aan de andere smalle gevel bevindt zich een derde ingang met daarboven op iedere verdieping een venster.

Waardering

Voormalige school voor schipperskinderen, in Amsterdamse School-trant, genaamd mr. Harm Smeengeschool, van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde. Eveneens van belang vanwege de typologische waarde en als belangrijk voorbeeld van het oeuvre van P.L. Marnette. Bovendien van belang wegens de beeldbepalende situering aan de Droogbak.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Schoolgebouw Vrije school School voor schipperskinderen

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1924
1925
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Marnette, P.L. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur