Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518400
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82904/38
Kadastrale aanduiding
Amsterdam O 4785 A6
Amsterdam O 4785 A4
Amsterdam O 4785 A3
Amsterdam O 4785 A2
Amsterdam O 4785 A7
Amsterdam O 4785 A1
Plantage Kerklaan 61 A, 1018 CX te Amsterdam
Plantage Kerklaan 61 B, 1018 CX te Amsterdam
Plantage Kerklaan 61 C, 1018 CX te Amsterdam
Plantage Kerklaan 61 D, 1018 CX te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

SOCIETEITS- of VERENIGINGSGEBOUW, genaamd 'Plancius' een in eclectische trant naar ontwerp van N. Vos met medewerking van J. Galman in 1874-1876 gebouwd voor de Stichting van de Liederentafel 'Oefening baart Kunst', een overwegend joodse mannenzangvereniging. Hieraan herinnert de Davidsster in het timpaan. In het verenigingsgebouw bevond zich destijds een concertzaal met 1000 zitplaatsen. Het gebouw fungeerde tevens als vergaderruimte voor de arbeidersbeweging.

Omschrijving

Het Planciusgebouw bestaat uit een groot witgepleisterd middendeel van vijf traveeën breed en over de volle breedte bekroond door een fronton. Aan weers zijden hiervan staat een één travee breed bouwdeel in schoon metselwerk. Het geheel is drie bouwlagen hoog, waarbij de derde bouwlaag met platdak van de zijdelen later is toegevoegd. Het middendeel is desondanks toch iets hoger. Hierop staat een zadeldak met op het schild een hoge gemetselde schoorsteen met trekstangen. De grijs gepleisterde zijgevels zijn blind. De begane grond van het middendeel wordt ingenomen door drie deuren. De middelste, kleinste deur is terugliggend geplaats in een rondboogvormige omlijsting en is voorzien van een geleed bovenlicht. In de stucdecoratie om deze deur is het wapen van Amsterdam aangebracht. De twee buitenste deuren zijn dubbele inrijdeuren binnen een omlijsting in de vorm van een korfboog. Beide zijn eveneens voorzien van een geleed bovenlicht. Op de beide verdiepingen bevinden zich roedeverdeelde dubbele draairamen. Het middendeel is voorzien van een uitvoerige stucwerkdecoratie met o.a. gebosseerd werk op de begane grond, water- en cordonlijsten op alle verdiepingen, zijpilasters en vensteromlijsting op de verdiepingen, waarbij het accent op de eerste verdieping ligt. Hier aan weerszijden van het middelste venster tevens casettes en trofeeën als veldvulling. Het afsluitende tympaan heeft een door voluten gedragen kroonlijst. De vulling van het veld bestaat uit lijstwerk met in het midden de Davidster met daaronder de naam 'PLANCIUS'. De smalle zijdelen worden geleed door cordonlijsten die doorlopen in die van het midden deel, verder sie metselwerk rond de vensters en deurpartijen.

Waardering

Verenigingsgebouw Plancius in eclectische trant van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde, alsook wegens de verbondenheid met de joodse bevolking en de arbeidersbeweging. Tevens van belang wegens zijn ensemble waarde als representant van een in de Plantage veel voorkomende groep van gebouwen uitgevoerd in de pleisterarchitectuur uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Vergadering en vereniging Sociëteit

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1874
1874
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Vos, N. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur