Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
518423
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Victoria Hotel
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
29 augustus 2005
Kadaster deel/nr: 
82905/151
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Amsterdam
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Amsterdam
X-Y coördinaat: 
121655 - 487820

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade in 1883-1890 tot stand gekomen HOTEL, genaamd Victoria Hotel, naar een ontwerp in Neo-Barok van J.F. Henkenhaf welke als eigenaar van het hotel en via de Naamlooze Vennootschap Hotelonderneming 'Victoria Hotel' hiertoe eveneens de opdracht verleende. N.B. Er zijn verschillende latere uitbreidingen, welke vanuit het oogpunt van monumentenzorg van ondergeschikt belang zijn.

Omschrijving

Op een samengestelde plattegrond en geheel uit zand- en grijze tufsteen opgetrokken hotel op een donkerkleurig hardstenen basement in rustica bestaande uit een begane grond, drie verdiepingen onder een schilddak. De zwaar uitkragende en geprofileerde gootlijst is gekornist. De gevel wordt horizontaal geleed door zware afwaterende cordonlijsten en verticaal door kolossale halfzuilen. Ter hoogte van de eerste drie bouwlagen zijn de muurvlakken door middel van groeven in vlakken verdeeld.

Gevel Damrak zes vensterassen breed. Boven de rondboogvormige openingen sluitstenen in de vorm van leeuwekoppen. Overgang naar eerste verdieping wordt gemarkeerd door zware cordonlijst. Meest rechts gelegen raamtravee flauw risalerend en geplaatst tussen vanaf de tweede verdieping tot aan de gootlijst omhoog lopende kolossale Corinthische halfzuilen op basementen, gedragen door de gekorniste cordonlijst op weelderige consoles. Op eerste en tweede verdieping alternerend stelsel van vensters en Franse balkons. De balkons liggen achter ijzeren borstweringen. Op de eerste verdieping boven de balkons en door de cordonlijst brekende driehoekige frontons, aan de onderzijde - op maniëristische wijze - onderbroken en in het tympaan voorzien van lofwerk. Op de tweede verdieping vinden we boven vensters en balkons aanvullend ook rechte en boogvormige afsluitingen voorzien van schelpmotief. Op de derde verdieping zijn de vensteropeningen rondboogvormig. In het hoog opgetrokken dakschild twee rijen dakkapellen, de eerste toont het gebruik van aediculae.

Hoektravee betreft een ingesnoerde uit vijf bouwlagen bestaande driehoekige toren met koepel. De bovenste onder de koepel gelegen bouwlaag is voorzien van ronde vensteropeningen tussen zware voluutvormige consoles welke een tweede uitkragende gootlijst dragen. De koepel is voorzien van ribben en ronde uitkragende vensteropeningen. Gelijkstraats boven de voormalige ingang een decoratief gietijzeren luifel waarboven - ter hoogte van de eerste verdieping - een rondlopend balkon achter een sierijzeren borstwering tussen natuurstenen posten. Ter hoogte van tweede verdieping in middelste vensteras een tweede balkon achter een sierijzeren borstwering. In het fries onder de eerste gootlijst in goudkleurige letters geschilderd: VICTORIA HOTEL VICTORIA. Verder als hierboven (kolossale halfzuilen op basement, venstertraceringen enz.) Gevel Prins Hendrikkade drie vensterassen breed. Middelste teruggerooid achter Prins Hendrikkade 46 en 47 vanwege onwillige en niet tot verkoop bereid zijnde eigenaren tijdens bouwperiode (zie daarover de literatuur). Verder behandeld als beschrijving gevelwand Damrakzijde.

Interieur. Van het trappehuis resteert op de boven gelegen verdiepingen nog een deel van de oude houten trap. De gebrandschilderde glazen in het trappenhuis zijn afkomstig uit atelier van E. Loehrer in Utrecht en dateren van 1890.

Waardering

Op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade gelegen hotel, genaamd Victoria Hotel, van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als exponent van een eind 19de/begin 20ste eeuw bloeiend hotelwezen. Een toegevoegde cultuurhistorische waarde vormt de 'petite histoire' van de onwillige eigenaren van Prins Hendrikkade 46-47 (zie boven). Eveneens van architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere esthetische kwaliteit van het gevelontwerp. Tot slot van stedebouwkundig belang vanwege de situering op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDamrak11012 LGBinnenstadAmsterdam
NeeDamrak21012 LGBinnenstadAmsterdam
NeeDamrak31012 LGBinnenstadAmsterdam
NeeDamrak41012 LGBinnenstadAmsterdam
NeeDamrak51012 LGBinnenstadAmsterdam
NeePrins Hendrikkade47A1012 TMBinnenstadAmsterdam
NeePrins Hendrikkade381012 TMBinnenstadAmsterdam

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieSport, recreatie, vereniging en horecaHorecaHotel

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
AmsterdamF6346

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Barokinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18821890exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Henkenhaf, J.F. ; Stad Amsterdamarchitect / bouwkundige / constructeur