Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518423
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82905/151
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam F 3945
Amsterdam F 3946
Amsterdam F 6346
Damrak 6, 1012 LG te Amsterdam
Damrak 7, 1012 LG te Amsterdam
Hasselaerssteeg 1, 1012 MB te Amsterdam
Prins Hendrikkade 34, 1012 TM te Amsterdam
Prins Hendrikkade 45, 1012 TM te Amsterdam
Damrak 1, 1012 LG te Amsterdam
Damrak 5, 1012 LG te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade in 1883-1890 tot stand gekomen HOTEL, genaamd Victoria Hotel, naar een ontwerp in Neo-Barok van J.F. Henkenhaf welke als eigenaar van het hotel en via de Naamlooze Vennootschap Hotelonderneming 'Victoria Hotel' hiertoe eveneens de opdracht verleende. N.B. Er zijn verschillende latere uitbreidingen, welke vanuit het oogpunt van monumentenzorg van ondergeschikt belang zijn.

Omschrijving

Op een samengestelde plattegrond en geheel uit zand- en grijze tufsteen opgetrokken hotel op een donkerkleurig hardstenen basement in rustica bestaande uit een begane grond, drie verdiepingen onder een schilddak. De zwaar uitkragende en geprofileerde gootlijst is gekornist. De gevel wordt horizontaal geleed door zware afwaterende cordonlijsten en verticaal door kolossale halfzuilen. Ter hoogte van de eerste drie bouwlagen zijn de muurvlakken door middel van groeven in vlakken verdeeld.

Gevel Damrak zes vensterassen breed. Boven de rondboogvormige openingen sluitstenen in de vorm van leeuwekoppen. Overgang naar eerste verdieping wordt gemarkeerd door zware cordonlijst. Meest rechts gelegen raamtravee flauw risalerend en geplaatst tussen vanaf de tweede verdieping tot aan de gootlijst omhoog lopende kolossale Corinthische halfzuilen op basementen, gedragen door de gekorniste cordonlijst op weelderige consoles. Op eerste en tweede verdieping alternerend stelsel van vensters en Franse balkons. De balkons liggen achter ijzeren borstweringen. Op de eerste verdieping boven de balkons en door de cordonlijst brekende driehoekige frontons, aan de onderzijde - op maniëristische wijze - onderbroken en in het tympaan voorzien van lofwerk. Op de tweede verdieping vinden we boven vensters en balkons aanvullend ook rechte en boogvormige afsluitingen voorzien van schelpmotief. Op de derde verdieping zijn de vensteropeningen rondboogvormig. In het hoog opgetrokken dakschild twee rijen dakkapellen, de eerste toont het gebruik van aediculae.

Hoektravee betreft een ingesnoerde uit vijf bouwlagen bestaande driehoekige toren met koepel. De bovenste onder de koepel gelegen bouwlaag is voorzien van ronde vensteropeningen tussen zware voluutvormige consoles welke een tweede uitkragende gootlijst dragen. De koepel is voorzien van ribben en ronde uitkragende vensteropeningen. Gelijkstraats boven de voormalige ingang een decoratief gietijzeren luifel waarboven - ter hoogte van de eerste verdieping - een rondlopend balkon achter een sierijzeren borstwering tussen natuurstenen posten. Ter hoogte van tweede verdieping in middelste vensteras een tweede balkon achter een sierijzeren borstwering. In het fries onder de eerste gootlijst in goudkleurige letters geschilderd: VICTORIA HOTEL VICTORIA. Verder als hierboven (kolossale halfzuilen op basement, venstertraceringen enz.) Gevel Prins Hendrikkade drie vensterassen breed. Middelste teruggerooid achter Prins Hendrikkade 46 en 47 vanwege onwillige en niet tot verkoop bereid zijnde eigenaren tijdens bouwperiode (zie daarover de literatuur). Verder behandeld als beschrijving gevelwand Damrakzijde.

Interieur. Van het trappehuis resteert op de boven gelegen verdiepingen nog een deel van de oude houten trap. De gebrandschilderde glazen in het trappenhuis zijn afkomstig uit atelier van E. Loehrer in Utrecht en dateren van 1890.

Waardering

Op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade gelegen hotel, genaamd Victoria Hotel, van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als exponent van een eind 19de/begin 20ste eeuw bloeiend hotelwezen. Een toegevoegde cultuurhistorische waarde vormt de 'petite histoire' van de onwillige eigenaren van Prins Hendrikkade 46-47 (zie boven). Eveneens van architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere esthetische kwaliteit van het gevelontwerp. Tot slot van stedebouwkundig belang vanwege de situering op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Horeca Hotel

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1882
1890
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Barok
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Henkenhaf, J.F. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur