Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518428
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82905/147
Kadastrale aanduiding
Amsterdam F 5954
Heiligeweg 21, 1012 XN te Amsterdam
Heiligeweg 25, 1012 XN te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1906-1907 tot stand gekomen WINKEL voor piano's, orgels en vleugels naar een ontwerp van A.J. Kropholler & J.F. Staal in opdracht van de firma Kettner bij monde van directeur C. Kettner. Het gebouw is opgetrokken in een late, liniaire Art-Nouveau stijl. N.B. Op de eerste verdieping bevond zich de toonzaal voor de vleugels. De zolder was in gebruik als reparatie werkplaats.

Omschrijving

Op een samengestelde plattegrond gerealiseerde winkel bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen onder een schilddak. Op de nok een nokhek met de naam van de firma tussen twee hoog opgemetselde schoorstenen. Het metselwerk is uitgevoerd in miskleurige hardgrauwe Vechtsteen van het Waalformaat in Portland specie. De voorgevel eindigt in twee tuitgevels. Voorgevel bestaat uit drie traveeen met een vierde travee (rechts) van slechts twee bouwlagen. Begane grond vertoont drie vensteropeningen met grote boogvormige bovenlichten met glas-in-lood. Boven elk raam een tegeltableau met daarin achtereenvolgens: PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS. In de rechtertravee boogvormige opening waarbij de boog rust op dobbelsteenkapitelen van natuursteen. Tweede bouwlaag van rechtertravee toont loggiaverdieping met bovenliggend plat achter een opengewerkte borstwering. Eerste verdieping vertoont diepliggende getoogde vensters met kleinere zijlichten - waarvan onderverdeling geschiedt door stijlen van eveneens Vechtsteen - met natuurstenen bovendorpels. De ramen, voorzien van glas-in-lood, hebben een houten onderverdeling. De hoekstenen zijn voorzien van gekleurd tegelwerk.

Tweede verdieping met in middentravee gekoppeld vierlicht en in de buitenste traveeën een getoogde vensteropening. Openslaande ramen met glas-in-lood bovenlichten. Vensterdecoratie als hierboven beschreven. De gevel heeft langs de bovenzijde een uitkragende waterlijst, die in de beide geveltoppen links en rechts, trapsgewijsoploopt. Op de hoeken is de waterlijst voorzien van gekleurd tegelwerk. Twee kleine vierkante lichten in elke geveltop. Rechterzijgevel eveneens eindigend in tuitgevel en vormgegeven als hierboven. Linkerzijgevel vertoont een uitkragende waterlijst onder de gootlijst en heeft op de linkerhoek een uitkragende schoorsteen voorzien van een in gekleurd tegelwerk uitgevoerde rand.

Waardering

Winkelpand aan Heiligeweg van algemeen belang vanwege cultuurhistorisch waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere materiaal- gebruik en de ornamentiek.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Winkel (G) Winkel (G2) Piano's, orgels en vleugels

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1906
1907
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Staal, J.F. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
In associatie met A.J. Kropholler