Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518440
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82899/18
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam G 5817
Nieuwe Doelenstraat 12, 1012 CP te Amsterdam
Nieuwe Doelenstraat 14, 1012 CP te Amsterdam

Omschrijving

Tussen de Nieuwe Doelenstraat en Binnen-Amstel in 1889-1890 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW naar een ontwerp in Neo-Renaissance stijl van F.W.M. Poggenbeek in opdracht van de fa. Labouchere Oyens. In 1905 werd de gevel aan de Nieuwe Doelenstraat verbouwd door de Gebr. van Gendt ALzn.

Omschrijving

Op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen kantoorgebouw bestaande uit souterrain, begane grond en twee verdiepingen onder een eerst schuinoplopend en daarna plat dak. Gevel Nieuwe Doelenstraat. Voorgevel is vijf vensterassen breed. Souterrain en begane grondverdieping opgetrokken in natuursteen; de twee bovenverdiepingen in baksteen. Souterrain met verdiept gelegen ramen in rechthoekige vensteropeningen. Daarboven een fries van verdiept geplaatste muurvlakken onder een afwaterende cordonlijst. Rustica begane grondverdieping met in rechtertravee rijk bewerkte ingang met halfzuiltjes en een van reliefwerk voorziene latei. Rechthoekige vensteropeningen met verzonken vensters met schuiframen. Boven de vensteropeningen gebeeldhouwde koppen. Eerste verdieping eveneens met verdiept gelegen vensters met daarboven een van beeldhouwwerk voorziene latei en ronde boognissen met gepleisterde hoek- en sluitstenen. Tweede verdieping met eveneens verdiept gelegen vensters. Onder de overstekende gootlijst een fries van bewerkte consoles met daartussen festoenen. Dakkapel met gekoppeld venster voorzien van natuurstenen fronton.

Gevel aan Binnen-Amstel eveneens bestaande uit vijf vensterassen. Het drie vensterassen brede risaliet heeft een opengewerkte verhoogde attiek met hoekbalusters. Souterrain in natuursteen opgetrokken met gekoppelde vensters en ter hoogte van de teruggerooide twee vensterassen een arcade met bovenliggend balkon met borstwering. Risaliet op begane grondverdieping met grote rechthoekige vensteropeningen met verdiept aangebrachte vensters waarboven rechthoekige spaarvelden voorzien van reliëfwerk. Op eerste verdieping boogvormige vensteropeningen met verdiept aangebrachte vensters. Boognissen voorzien van relëfwerk. Frans balkon. Tweede verdieping met segmentvormige vensteropeningen waarvan de segmentbogen geprofileerd zijn. Hoge gemetselde consoles met kapiteel en gebeeldhouwde kraagstenen tussen de vensters. Onder de gootlijst een kralenfries. Het risaliet is voorzien van een dakkapel met een topgeveltje van natuursteen. Hoog opgemetselde schoorsteen. In het teruggerooide geveldeel kleine dakkapel met windveren. De gevel is verder voorzien van natuurstenen bandwerk.

Waardering

Kantoorgebouw van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde. Eveneens van stedebouwkundig belang vanwege de dubbelzijdige ligging aan de Nieuwe Doelenstraat en de Binnen-Amstel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Kantoorgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1889
1890
exact
verbouwing
1905
1905
exact
Verbouwing

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Gendt ALzn, Gebr. van ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur
Poggenbeek, F.W.M. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur