Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518456
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82898/23
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam G 9232
BY Oudemanhuispoort 4, Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Een in 1925-1927 tot stand gekomen UNIVERSITEITSGEBOUW. Gebouwd in opdracht van de Universiteit van Amsterdam naar een ontwerp van de architect P.L. Marnette van de Dienst der Publieke Werken in de stijl van de Amsterdamse School. Toegang in de Oudemanhuispoort. Het gebouw wordt ook wel 'De Schaats' genoemd en heeft in het trappehuis over drie etages een wandschildering uit 1951 van Peter Alma voorstellende 'De Geschiedenis der Wetenschap'.

Omschrijving

Op een samengesteld rechthoekig grondplan tot stand gekomen gebouw met drie bouwlagen boven het maaiveld. Gemetselde, asymmetrische gevels. Aan de zijde van de Kloveniersburgwal een hoog en steil dakschild met leien. De gevel aan de zijde van de Kloveniersburgwal heeft op de begane grond een grote schaatsvormige vensterpartij. Het venster is asymmetrisch en meervoudig geleed. Aan de linkerzijde zwenkt een deel van het venster uit het gevelvlak. Ook het muurwerk hierboven heeft een dergelijke uitzwenking. Deze uitzwenking wordt plat afgesloten. Op de eerste verdieping aan de rechterzijde een serie van vijf gekoppelde vensters met ongeleed raam aan de benedenzijde en een meerruits geleed bovendeel. Op de tweede verdieping een serie van vijf gekoppelde en meerruits gelede vensters. Tussen de vensterseries een houten fries met profilering en ornament. Muurdam aan de rechterzijde van de gevel is hoger opgetrokken. Aan de linkerzijde van de gevel een eveneens hoger opgetrokken geveldeel met torenachtige bekroning. Geheel links een gesloten geveldeel met een eenvoudige en rechte en witgeschilderde beëindiging. De hoek van de voor- met de zijgevel is afgerond. De gevel aan de zijde van de Oudemanhuispoort heeft links een verlaging. Verder een rechte gevelbeëindiging als omschreven en per bouwlaag een serie gekoppelde en meerruits gelede vensters.

Waardering

Universiteitsgebouw in de stijl van de Amsterdamse School van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Universiteitsgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1925
1927
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
stijlzuiver