Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518467
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82900/76
Kadastrale aanduiding
Amsterdam O 5006
Sarphatistraat 370, 1018 GW te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Op de hoek van Sarphatistraat en Korte 's-Gravesandestraat in 1873-75 tot stand gekomen 'RIJKSGOEDERENMAGAZIJN voor Kleeding en Uitrusting' naar een ontwerp in Neo-Classicistische trant in opdracht van het toenmalige Departement van Oorlog. De uitvoering stond onder directie van de Commandant der Genie in de 3e Stelling. Na de aanleg van de Korte 's-Gravesandestraat werd daaraan in 1883 een magazijnmeesterswoning met bergplaats gebouwd naar ontwerp van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie, majoor H.F. Schalken in een sobere eclectische trant. De woning en berging liggen ten zuiden van het hoofdgebouw en vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Op een rechthoekige, langgerekte en geheel symmetrisch ingedeelde plattegrond tot stand gekomen magazijngebouw bestaande uit drie bouwlagen op een hardstenen plint onder een samenstel van schilddaken bedekt met pannen. Het gebouw is in baksteen opgetrokken met natuurstenen cordonlijsten onder de vensters en wordt afgesloten door een omlopende kroonlijst. Het gebouw telt negentien vensterassen en is voorzien van een middenrisaliet en hoekrisalien ter breedte van drie vensterassen die door een fronton worden bekroond. In het middelste fronton is het gepolychromeerde rijkswapen met gekroonde leeuwen aangebracht; de frontons van de hoekrisalieten bevatten ronder vensters met vierruitsverdeling. In de risalieten een centrale ingangspartij met halfrond bovenlicht, bij de zijingangen met een diamantkop. Beneden is gebruik gemaakt van rondboogvensters (thans voorzien van traliewerk) en op de verdiepingen van getoogde vensters met kleine roedenverdeling. De hoekbosseringen, banden en frontons zijn gepleisterd. De hoofdingang is voorzien van een natuurstenen omlijsting met rusticawerk en Dorische pilasters.

Zijgevels en achtergevel identieke gevelopbouw en detaillering.

INWENDIG resteert alleen nog de oorspronkelijke kapconstructie, samengesteld uit houten spanten en ijzeren vakwerk.

Waardering

Voormalig Rijkskledingmagazijn van algemeen belang vanwege de architectuur- en militairhistorische alsmede de stedebouwkundige waarde. Het gebouw is door zijn symmetrische opzet en door het gebruik van de Neo-Classicistische vormentaal met zware risalieten, frontons, cordon- en kroonlijsten, halfronde en getoogde vensters met kleine roedenverdeling en functionele decoratie alsmede de kapconstructie kenmerkend voor de midden 19de-eeuwse utiliteitsbouw van de Genie. Tevens van belang vanwege de situering aan de binnenstadszijde van de Singelgracht als onderdeel van een grotere reeks militaire gebouwen, als zodanig bovendien mede van belang wegens de uitdrukking van de functie van garnizoenstad en van Nationaal Reduit.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militaire opslagplaats Fouragegebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1873
1875
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden