Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518469
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82900/90
Kadastrale aanduiding
Amsterdam O 4438
Sarphatistraat 252, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 254, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 256, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 258, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 260, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 262, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 264, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 266, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 268, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 270, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 272, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 274, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 276, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 278, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 280, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 282, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 284, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 286, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 288, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 290, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 292, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 294, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 296, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 298, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 300, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 302, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 304, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 306, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 308, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 310, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 312, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 314, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 316, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 318, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 320, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 322, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 324, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 326, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 328, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 330, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 332, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 334, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 336, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 338, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 340, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 342, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 344, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 346, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 348, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 350, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 352, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 354, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 356, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 358, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 360, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 362, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 364, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 366, 1018 GW te Amsterdam
Sarphatistraat 368, 1018 GW te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 2, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 4, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 6, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 8, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 10, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 12, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 14, 1018 HK te Amsterdam
Korte 's-Gravesandestraat 16, 1018 HK te Amsterdam
Spinozahof 110, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 112, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 114, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 116, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 118, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 115, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 117, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 111, 1018 AN te Amsterdam
Spinozahof 113, 1018 AN te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

Op de hoek van Sarphatistraat en Korte 's-Gravesandestraat in 1868-70 tot stand gekomen RIJKS MILITAIR HOSPITAAL. De bouw kwam tot stand onder directie van de Kolonel-Commandant in de Derde Stelling, kolonel D.G. Andreae in opdracht van het toenmalige Ministerie van Oorlog. Het gebouw werd opgetrokken in een sobere eclectische trant volgens het 'corridorsysteem', waarbij de structuur van het ziekenhuis werd gedomineerd door zich herhalende reeksen van gangen. N.B. Vanaf 1929 tot 1976 in gebruik van het Nederlands Kankerinstituut onder de naam Anthonie van Leeuwenhoekhuis. In de linkervleugel kwam het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en het Laboratorium voor Endocrinologie. Daarna kwamen enkele instituten van de sociale faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het gebouw. Eind jaren tachtig werd het geheel verbouwd voor jongerenhuisvesting en aangevuld met urban villas. Hierbij sneuvelden de gebouwen op het achterterrein aan de Singelgracht. Bij al deze functiewijzigingen is het gebouw ingrijpend veranderd, met name het interieur.

Omschrijving

Langgerekt gebouw van 25 vensterassen en bestaande uit drie bouwlagen onder een samenstel van pannen schilddaken in oorsprong op een E-vormige plattegrond (de middelste dwarsvleugel is gesloopt) met sterk vooruitspringende midden- en zijrisalieten ter breedte van vijf vensterassen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen, afgewisseld door natuurstenen cordonlijsten onder de identieke zesruits schuifvensters met afgeronde bovenhoeken en voorzien van regelmatig geplaatste gietijzeren rozetankers en een omlopende kroonlijst. De risalieten bezitten elk een centrale dubbele ingang met verdeeld bovenlicht en gestucte kuiven met wapenschild. De zijrisalieten tellen elk vijf vensterassen, de teruggerooide gevels elk vier en het middenrisaliet zeven, waarbij op de eerste verdieping een gepleisterde banderol is aangebracht met eertijds de naam 'Militair Hospitaal'(nu: nescio). De mezzanino-achtige zoldervensters in het fries onder de kroonlijst zijn van recente datum. Identiek vormgegeven vijf vensterassen tellende zijgevels. Beide dwarsvleugels zijn thans voorzien van een stuclaag. INWENDIG is nog de kapconstructie met houten Philibert- of schenkelspanten aanwezig.

Waardering

Voormalig Militair Hospitaal van algemeen belang vanwege de architectuur- en militairhistorische waarde alsmede van stedebouwkundige waarde. Het gebouw is door zijn sobere, symmetrische vormgeving met gebruik van zware risalieten, zesruits schuifvensters en ingangen met afgeronde bovenhoeken, cordon- en kroonlijsten en uitsluitend functionele decoraties, alsmede de kapconstructie kenmerkend voor de midden 19de-eeuwse utiliteitsbouw van de Genie. Tevens van belang vanwege de situering aan de binnenstadszijde van de Singelgracht als onderdeel van een grotere reeks militaire gebouwen, als zodanig mede van belang wegens de eertijdse uitdrukking van Amsterdam als garnizoensstad.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Gezondheidszorg Militair ziekenhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1868
1870
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
stijlzuiver