Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518476
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82899/166
Kadastrale aanduiding
Amsterdam O 4990
Nieuwe Keizersgracht 9 A, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 11, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 A, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 9 B, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 9 C, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 9 D, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 9 E, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 9 F, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 B, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 C, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 D, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 E, 1018 DR te Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 13 F, 1018 DR te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In 1877-'78 tot stand gekomen TEHUIS naar ontwerp van P.J. Hamer in eclectische trant in opdracht van de Magdalena Hodsonstichting. Het gebouw bevond zich in de tuin van het voormalige Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Nederduits Hervormde Diaconie. In het middenhuis bevonden zich een suppoostenwoning en vier eenkamerwoningen op de verdiepingen; in de lagere zijvleugels acht woningen voor bejaarde echtparen. N.B. Vanaf 1975 tot 1995 in gebruik als tehuis voor verpleegsters behorende bij het Amstelhof.

Omschrijving

Op een U-vormige plattegrond tot stand gekomen tehuis voor bejaarden bestaande uit een drie bouwlagen tellend middenpaviljoen en met twee lagere zijvleugels aan weerszijden. Het gebouw is opgetrokken in baksteen onder een samenstel van schilddaken met zwarte pannen. Op de nokhoeken een spitsvormige bekroning. Horizontale geleding door natuurstenen cordonlijsten. Het middenpaviljoen telt drie vensterassen, onderverdeeld door geblokte pilasters. De middelste vensteras doorbreekt het omlopende fries en de eveneens omlopende kroonlijst op sierconsoles en eindigt in een trapgevel. Vensters met kruiskozijnen aan bovenzijde voorzien van brede natuurstenen dorpels met aan weerszijden muurankers in de vorm van een Latijns kruis. Rechthoekige ingang. Getoogde dakkapellen aan de zijkanten. Zijvleugels bestaande uit twee bouwlagen met geblokte hoeklisenen. Muurankers. Getoogde dakkapellen. Achterzijde voorzien van cordonlijsten en bandwerk. Onder de kroonlijst een omlopend fries.

Waardering

In eclectische trant uitgevoerd bejaardenhuis van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuur- en sociaalhistorische waarde; als kenmerkend voorbeeld van de semi-filantropische bejaardenhuisvesting in de tweede helft van de 19de eeuw. Eveneens van belang vanwege de situationele en ensemblewaarde in verband met de naburige, eveneens voor sociale bestemming opgerichte bebouwing. architectuurhistorische waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid Bejaardentehuis
Nee Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Bejaardenwoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1877
1878
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Arbeiderswoning(K)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hamer, P.J. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur