Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518498
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82901/15
Kadastrale aanduiding
Amsterdam I 9450
Leidsestraat 31, 1017 NT te Amsterdam

Omschrijving

Inleiding

In opdracht van Disconto Effecten in 1909-1910 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW op de hoek van de Leidsestraat en de Keizersgracht, naar een ontwerp van de architect W. Hamer in een door sobere Art Nouveau en Rationalisme beïnvloede stijl. Bij de bouw werden de gemeenschappelijke muren met de belendingen vernieuwd. In 1935 werd in opdracht van de Amsterdamsche-Bank N.V. de zolderverdieping gewijzigd. In 1947 werd door dezelfde opdrachtgever de begane grond gewijzigd. In 1972 werd in opdracht van H.L. Krot de bedrijfsruimte op de begane grond en eerste verdieping samengevoegd met de aangrenzende vertrekken van Leidsestraat nrs. 27 en 25 [huidige nummering].

NB. In het voor de bouw gesloopte hoekhuis uit 1675 gaf de natuurkundige en maker van meteorologische instrumenten D.G. Fahrenheit (1686-1736) les in de statica en de optica.

Omschrijving

Op nagenoeg rechthoekig grondplan tot stand gekomen en geheel onderkelderd kantoorgebouw met begane grond en drie verdiepingen. De dakschilden zijn gedekt met shingles en hebben een geprofileerde lijst op de overgang met het platte deel. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen in afwisselend koppen- en strekkenlagen. Er is gebruik gemaakt van natuursteen op de aanzetstenen van bogen, strekken en hanekammen, bij de cordonlijst, de afdekking van de gevelbeëindiging, de verjonging van de torenopbouw, de consoles en bij de hoekerker. Verder is decoratief gebruik gemaakt van groene baksten in het fries. De gevels van de begane grond zijn opgebouwd uit elementen van gepolijste hardsteen. De brede, gelede vensters zijn hier verdiept geplaatst onder ellipsbogen. De hoofdtoegang is overhoeks en wordt geflankeerd door dubbele kolommen met groeven. De ronde hoekerker op de eerste verdieping rust op een getrapte onderplaat en heeft een omlopende vensterpartij met deelzuiltjes en tweeruits bovenlichten en wordt afgesloten door een balkon met eenvoudig hekwerk. Op dezelfde hoogte bevindt zich aan de gevel aan de Keizersgracht een balkon met hekwerk met twee smeedijzeren sierende elementen. De gevelvensters onder strek of hanekam zijn geleed en hebben drie-, vier-, of zesruits bovenlichten. Opvallend zijn de kruisvensters in het rechterdeel van de gevel aan de Keizersgracht en de gekoppelde, drievoudig of in serie van zes geplaatste vensters met middenkalf en bovenlicht onder halfronde toging op de derde verdieping. De gevels boven de hoekerker zijn hoger opgetrokken boven het fries en de uitkragende gootlijst op consoles en vormen een torenopbouw die zich van vierkant verjongt tot achthoek en boven enkele kleine vensters, lijst en consoles wordt afgesloten door een klokvormige torenhelm, bekleed met koperen platen. Nabij de belendingen worden de gevels ter hoogte van de kap afgesloten door opgaand muurwerk.

Waardering

Voormalig kantoorgebouw uit 1909-1910 van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde. De beeldbepalende situering op een hoek van de Leidsestraat en de Keizersgracht vormt, mede in verband met de overige hoekbebouwingen - gebouw van Metz & Co op Keizersgracht nr.455 door Van Looy en de sigarenwinkel op Keizersgracht nr.508 door A.C. Bleys met de buste van P.C. Hooft - een belangrijke toegevoegde waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Handel en kantoor Kantoorgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1909
1910
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden
Rationalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Hamer, W. ; Stad Amsterdam
architect / bouwkundige / constructeur