Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518677
Complexnummer
518675 - De Meijerij tramwegmy.
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82646/84
Kadastrale aanduiding
Reusel E 19
Bij Turnhoutseweg 52, 5541 NZ te Reusel

Omschrijving

Inleiding

Bij station Reusel-grens werd in 1897 naast de dienstwoning voor de stationschef een houten TRAMREMISE gebouwd. Een deel ervan was bestemd als locomotiefloods en werd opgetrokken in baksteen met in de vloer een nu verdwenen smeerput.

Ten gevolge van stormschade is aan de west- en zuidzijde een deel van de houten wand vervangen door een bakstenen muur.

Omschrijving

Het pand op rechthoekige plattegrond is, uitgezonderd een deel van de noordelijke zijgevel dat is versteend (locomotiefloods), opgetrokken uit houten, gerabatte wanden tussen houten muurstijlen, op een bakstenen sokkel en geplaatst onder een zadeldak gedekt met kruispannen. De zijge- vels zijn aan de bovenzijde beschoten.

In de zijgevels negenruits schuifvensters met drieruits bovenlichten waarvan één, in de zuidelijke zijgevel, vervangen door een vierruits schuifvenster met dito bovenlicht. Bovendien in de zuidgevel een vernieuwde deur. In het versteende gedeelte een aan de onderzijde gewijzigd venster met oorspronkelijk geometrisch ingedeeld bovenlicht en een opgeklampte deur met identiek bovenlicht, beide onder segmentboog. In de oostelijke, aan de bovenzijde beschoten topgevel, twee opgeklampte vleugeldeuren met gehengen. De deuren zijn gescheiden door een bakstenen stijl die deel uitmaakt van een muur die dit gedeelte verdeelt in twee beuken. In het interieur een met klinkers geplaveide vloer. Het gebint bestaat uit houten muurstijlen met regels en korbelen, de kap bestaat uit eenvoudige houten spanten met dubbele hanebalk.

Waardering

Het pand is uitdrukking van een sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling die is verbonden met de ontwikkeling van het dorp; het pand is tevens van belang vanwege de bijzondere typologie, het materiaalgebruik en de gaafheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 518675. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag Remise (G) Tramremise

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1897
1897
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing
Geen bouwstijl genoemd.

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Verhoeven, A. ; Noord-Brabant
aannemer / uitvoerder