Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518800
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82810/191
Kadastrale aanduiding
Woensel G 3671
Groenewoudseweg 4, 5621 BL te Eindhoven

Omschrijving

Inleiding

JOODSE BEGRAAFPLAATS, gelegen op een rechthoekig terrein tegen de spoorlijn. De oudste graven dateren uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. De kapel is in 1886 gebouwd in Romaniserende stijl.

Omschrijving

Het terrein is geheel ommuurd door een bakstenen muur met beertjes. Deze beertjes worden bekroond door natuurstenen elementen. Een smeedijzeren hek biedt toegang tot de begraafplaats.

Verspreid staat een aantal natuurstenen zerken met Hebreeuws opschrift en een kapel.

De éénlaagse kapel op rechthoekige plattegrond is uitgevoerd in baksteen en heeft in het midden van beide lange gevels een risaliet met topgevel. De gevels zijn voorzien van een iets uitstekende plint en een bakstenen fries onder de dakrand. Het pand heeft een zadeldak, een uitbouw is onder een plat dak geplaatst.

In de wanden zijn rondboogramen aangebracht, het bovenste gedeelte is recent met platen dichtgezet.

In het interieur zijn de wanden tot lambriseringshoogte van baksteen, daarboven zijn zij gepleisterd. Op de grens van baksteen en pleisterwerk is een rand in bricorna aangebracht.

De kapel is in twee vertrekken gedeeld. In het grootste gedeelte is de kap zichtbaar gebleven, daarin zijn enkele smeedijzeren trekstangen aangebracht. In het andere gedeelte is een houten plafond, ondersteund door een aantal balken op consoles aanwezig.

Waardering

De begraafplaats is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de joodse grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het kerkhof met bebouwing. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaats Joodse begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1886
1886
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Particuliere begraafplaats Joodse Begraafplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Romaanse stijl
stijlzuiver