Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
518805
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82810/98
Kadastrale aanduiding
Stratum C 1079
Jonckbloetlaan 13, 5615 EM te Eindhoven

Omschrijving

Inleiding

Voormalig WOONHOTEL of GEZELLENHUIS, gebouwd in 1930 naar ontwerp van architect A. Ingwersen in opdracht van de woningbouwvereniging Thuis Best. In het ontwerp zijn elementen van Amsterdamse Schoolarchitectuur verwerkt. Het pand bevindt zich in het zuiden van Eindhoven aan het Dommelplantsoen en werd in samenhang met het gezellenhuis aan de Alberdingk Thijmlaan gebouwd voor de opvang van nieuwe werknemers van buiten de stad. Het ene huis was speciaal voor vrouwelijke, het andere voor mannelijke werknemers. Tussen de beide panden bevond zich een grote gezamelijke tuin. Met het bebouwen van deze tuin en de omgeving van de gezellenhuizen is de onderlinge samenhang verloren gegaan.

Omschrijving

Drielaags pand op een T-vormige plattegrond. Het geheel bestaat uit een langgerekte vleugel aan de Jonckbloetlaan en een kortere vleugel, haaks op de achtergevel. Het geheel is uitgevoerd in baksteen onder een samengesteld schilddak waarvan het dakvlak over de bovenste verdieping doorloopt en ter plekke van de hoeken zelfs over de eerste verdieping is aangebracht. Het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden van de voorgevel bevindt zich een risaliet, voorzien van een hoge topgevel onder zadeldak. Het dakvlak is over de risaliet doorlopend tot op de eerste verdiepingsvloer aangebracht. In de risaliet bevindt zich de hoofdingang van het pand in een rondboogomlijsting van metselwerk. Aan weerszijden daarvan, op de hoeken van het risaliet, zijn bolle erkers met ramen, voorzien van een kleine roedenverdeling aanwezig. Boven de ingang bevindt zich een hoge smalle erker ter plekke van het trappenhuis, geheel in de top is een klein rond raam aangebracht. Over de gehele breedte van de verdere vleugel is een betegelde erker aanwezig, erboven is een balkon met gesloten bakstenen balustrade geplaatst. Op de begane grond is de zijgevel tussen de ramen eveneens betegeld. Op de dwarsvleugel is deze betegeling tussen de ramen op de verdieping aangebracht. Op de bovenste verdieping zijn eenvoudige ramen met een middenstijl aangebracht, op de kopse gevels zijn deze ramen als een doorlopende band uitgevoerd.

Het interieur is met de veranderende functies van het pand gewijzigd.

Het pand wordt omgeven door een tuin, van de straat gescheiden door middel van een ligusterhaag.

Waardering

Het gezellenhuis is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van woongebouwen voor werknemers in de industrie in de grote steden en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de gezellenhuizen. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl en de plaats in het werk van de architect Ingwersen. Het gebouw is van belang vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het object is belangrijk vanwege de gaafheid van in- en exterieur.Gebouwen met deze functie zijn zeldzaam.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Personeelsflat Gezellenhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1930
1930
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Appartementengebouw Woonhotel Gezellenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Amsterdamse School elementen

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Ingwersen, A. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur