Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
519302
Complexnummer: 
519300 - De Boekhorst
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 maart 2005
Kadaster deel/nr: 
30733/86
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Lochem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Lochem
X-Y coördinaat: 
221248 - 462851

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, midden XIX.

Het betreft een bescheiden landschappelijke aanleg ten zuiden en zuidwesten van het huis; de aanleg bestaat uit een langwerpig grasveld ten zuiden van het huis; hierin ligt een kleine ronde poel met berken en verder staan er enkele fraaie solitairen, waaronder een Liriodendron, een eik en twee oude linden nabij de zuidoosthoek van het huis; aan de westzijde van het grasveld ligt een slingervijver met rododendrons, die het gezicht vanuit het huis diagonaalsgewijs in zuidwestelijke richting begeleiden; de vijver is omgeven door een wandelbos met restanten van slingerpaden; het reeds genoemde grasveld wordt aan de zuidkant begrensd door een laangedeelte dat deel uitmaakt van een bochtige zandweg, die over het kleine landgoed loopt; hij begint bij de Boekhorstlaan en eindigt bij de Lageweg, die ten noorden van het complex in oostwestrichting loopt; de zandweg heeft per gedeelte al dan niet een regelmatige laanboombeplanting; het fraaiste deel, te weten in de grote bocht in het zuidwesten, is beplant met enkele rijen oude beuken; het meest noordelijke deel, dat uitkomt op de Lageweg, is beplant met enkele rijen eiken. Ten oosten en ten zuiden van het grasveld liggen hoge akkers en weien; de hoge wei ten oosten van het grasveld wordt hiervan gescheiden door een groep beuken en een halfopen singel van rododendrons; aan de andere kant wordt deze wei begrensd door de Boekhorstlaan, die in zuid- noord richting loopt vanaf de Zutphenseweg naar de Lageweg; de Boekhorstlaan met halverwege een flauwe bocht, is thans een geasfalteerde openbare weg, die per gedeelte een verschillende laanbeplanting kent: het eerste deel (vanaf het zuiden gezien) wordt begeleid door enkele rijen jonge linden; het tweede deel door Amerikaanse eiken, aan de westkant enkel, aan de oostkant dubbel in driehoeksverband; het derde deel (na de flauwe bocht) heeft links oude linden in een zeer vlak driehoeksverband en rechts dezelfde eiken als in het tweede deel. De korte oprit van de Boekhorstlaan naar het huis is beplant met eiken; tussen dit laantje en de hoge wei ligt een bosje met voornamelijk beuken; de bijgebouwen liggen direct ten noorden van het laantje; deze gebouwen zijn in de loop der jaren vervreemd van de buitenplaats; ten westen van deze gebouwen ligt een klein bosje met oud loofhout; de sloot tussen het huis en dit bosje verbreedt zich ten noordwesten van het huis tot een smalle vijver. Alle andere kleine akkers, weiden en bospercelen hebben meer een landgoedkarakter. Zij zijn vanwege de landschappelijke verwevenheid met de eigenlijke kleine aanleg opgenomen in het beschermde complex.

Waardering

De PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de bescheiden doch indrukwekkende aanleg van met name de vijverpartij;

- vanwege de visueel-landschappelijke waarden in het omringende agrarische gebied.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBoekhorstlaan87241 SJBijLochem

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Laren GelderlandF1146
Laren GelderlandF1075
Laren GelderlandF1013
Laren GelderlandF1017
Laren GelderlandF1087
Laren GelderlandF1039
Laren GelderlandF1147
Laren GelderlandF1074

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark