Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
519325
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82818/110
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Zundert K 8399
Molenstraat 7, 4881 CP te Zundert

Omschrijving

Inleiding.

Driebeukige Rooms Katholieke KERK St. Trudo met vieringskoepel. Plannen voor een nieuw te bouwen kerk en contact met de architect bestonden al vanaf 1912. De uiteindelijke bouw vond plaats in 1927 naar ontwerp van architect J. Stuyt in Traditionalistische vormen met elementen van het Neo-Romaans. De kerk staat aan de Molenstraat, in de kern van Zundert.

Omschrijving.

Het driebeukige middenschip telt vier traveeën onder zadeldak. De zijbeuken zijn lager dan het middenschip en zijn per travee voorzien van een schilddakje, haaks op het zadeldak van het middenschip. Transept onder zadeldak. Boven de viering is een grote ronde koepel geplaatst. Tegen het koor een halfronde absis, voorzien van een lage omgang onder lessenaarsdak. Tegen de voorzijde (aan de noord-westkant van de kerk) is een portaal geplaatst, dit is iets lager dan het schip. Hierin is een breed portiek met drie rondboogopeningen op zuilen aangebracht. Links daarvan een devotie-kapelletje, rechts een lage achthoekige toren. Achter het devotiekapelletje staat een vierkante toren, het bovenste gedeelte is achtzijdig, bekroond door een spits. Aan de achterzijde, tussen dwarsbeuken en koor, zijn blokvormige bouwmassa's onder tentdak aanwezig.

De kerk is uitgevoerd in baksteen, voorzien van muizetandlijsten en steunberen tegen de zijgevels. De topgevels van het portaal en de dwarsbeuken zijn voorzien van tegels, zwart-wit in een ruitpatroon, omgeven door een rode en gele band. In de topgevels van de dwarsbeuken is een geel kruis verwerkt, aan de voorzijde, boven het portaal is een heiligenbeeld in een nis in de topgevel opgenomen. Onder het dak van de absis is een betegelde band met ruitpatronen in zwart, wit, geel en rood aangebracht. De daken zijn gedekt met leien en voorzien van geprofileerde goten op klossen. Boven het portaal bevindt zich een groot rond raam met stervormige roedenverdeling. De zijgevels hebben hooggeplaatste halfronde ramen met een natuurstenen middenstijl, gevuld met glas-in-lood. Ramen in dezelfde vorm maar groter zijn in de topgevels van de dwarsvleugels geplaatst. In het dakvlak van de dwarsvleugels dakkapelletjes, driehoekig met houten front. In bovenste rand van de koepel zijn verdiept in het metselwerk gelegen ramen aangebracht. De absis heeft ronde ramen.

Het interieur is wit gepleisterd. De wanden hebben een tweeledige opstand. Het dwarsschip heeft tegen de kopse gevels een uitbouw die correspondeert met een nis in het interieur. Hierin bevindt zich in de zuiderdwarsarm een barok altaarretabel uit 1622 door Hans van Mildert, afkomstig uit de St. Michielsabdij te Antwerpen. In het retabel een schilderij voorstellende de Aanbidding der Drie Wijzen, kopie naar Rubens uit 1809 door K. van Amelsfoort; daarbij behoren de oorspronkelijk op het fronton geplaatste, nu los in de kerk staande beelden van de H. Maagd, de H. Michael en de H. Norbertus, eveneens door Hans van Mildert. Tot de inventaris behoren verder een altaartombe in het noordertransept, de tabernakelkast in een noordelijke zijkapel, alle uit de St. Michielsabdij. Aan de noordzijde ook een barok marmeren altaarretabel uit omstreeks 1655, met schilderstuk door Ph. Fruytier, voorstellende de Verheerlijking vna de H. Maagd. In de zuidkapel een marmeren altaarretabel uit omstreeks 1675 door Artus Quellien de Jonge, met schilderstuk door Johannes Erasmus Quellin voorstellende de Verschijning van Maria aan de zalige Herman Jozef. Twee gebeeldhouwde eiken biechtstoelen uit de zeventiende eeuw.

Een preekstoel uit 1840 komt van Atelier Peeters uit Turnhout.

Orgelkas, gemaakt door J. Binvignat rond 1800.

Waardering.

De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het kerkelijk centrum in de periode kort na 1900.

Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, waarin de architect heeft willen afrekenen met de traditionele neostijlen. Het is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Cuypers en Stuyt. Het heeft kunsthistorisch belang door de aanwezige oudere interieuronderdelen. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk Rooms-katholieke kerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1927
1927
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden
Neo-Romaanse stijl
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Fruytier, Ph. ; Noord-Brabant
schilder / tekenaar / graveur
Jonge de, A.Q. ; Noord-Brabant
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
Peeters, Atelier ; Noord-Brabant
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
Quellin, J.E. ; Noord-Brabant
schilder / tekenaar / graveur
Amelsfoort van, K. ; Noord-Brabant
schilder / tekenaar / graveur
Mildert van, H. ; Noord-Brabant
beeldhouwer / steenhouwer / schrijnwerker
Stuijt, J. ; Noord-Brabant
architect / bouwkundige / constructeur