Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
519852
Complexnummer
519850 - Vaalsbroek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82661/22
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Vaals H 788
Vaalsbroek 5, 6291 NH te Vaals

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1:

KASTEEL, in 1761 door Joseph Moretti gebouwd voor Leonard Lamberts van Cortenbach; streng symmetrisch witgeschilderd bakstenen gebouw op U-plattegrond; hoofdvleugel op rechthoekige plattegrond onder uitzwenkend schilddak met leidekking en twee nokschoorstenen en in het midden een dakruiter met tentdakje, uurwerk en een bazuinende engel als windvaan; twee verdiepingen op hoog onderhuis; ingangspartij met bordes en tweezijdige trapopgangen met tussenbordessen; leuningen van rijk smeedwerk; ter weerszijden rechthoekige hardstenen fonteinbakken waarboven -in de bordeswand- ijzeren spuwers in rozetvorm; voorgevel van vijf traveeën; vensters met hardstenen omlijsting en meerruitsramen; boven de hoofdingang met segmentboogvormig bovenkalf een smeedijzeren balcon; vier dakkapellen, waarvan twee in de vorm van een oeil-de-boeuf. Achtergevel (parkzijde) van zeven traveeën; vensters met hardstenen omlijsting, 10-lichtsramen en luiken; in middelste travee balcon met smeedijzeren hek op Toscaanse zuilen voor de tuindeur met roedeverdeling; het hele gebouw heeft onder de goot een dubbele tandlijst, zo ook de beide zijvleugels; over de verticale helft van de korte gevels van de zijvleugels sluiten deze aan op het hoofdgebouw, met de nok juist onder de daklijst; vleugels op rechthoekige plattegrond; twee verdiepingen onder schilddak met leien; ong. in het midden van de cour-gevels een poortdoorgang; verder deuren en 8-lichtvensters met hardstenen omlijstingen.

Waardering

KASTEEL van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de gaaf bewaard gebleven streng-symmetrische architectuur

- als centrum van de parkaanleg

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 519850. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1761
1761
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing
streng-symmetrische architectuur