Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
520019
Complexnummer: 
520018 - Complex Veerseweg
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
18 december 2001
Kadaster deel/nr: 
13395/5
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Oosterhout
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Oosterhout
X-Y coördinaat: 
119516 - 406528

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding.

Op de begraafplaats gelegen FAMILIEGRAF van de familie Smits uit 1872. Stilistisch vertoont het invloeden van het Neo-Classicisme. De familie Smits was een bekende bierbrouwersfamilie, onder andere grondlegger van de voormalige ambachtelijke brouwerij 'De Gekroonde Bel' aan de Heuvelstraat en de modernere opvolger met dezelfde naam aan de Bredaseweg.

Omschrijving.

Het deels gefrijnde hardstenen familiegraf bestaat uit een aantal piramidaal aaneengeschakelde graven en beslaat een kruisvorm met verlengde noord-zuidas. Op het snijpunt van de kruisarmen ligt het hoogste blokvormige graf met naar vier zijden gerichte topgevelachtige frontons geornamenteerd met eierlijsten. Akroterieën op de hoeken. Kruising noklijnen bekroond met een vierzijdig kruis met Christusmonogram en eeuwigheidssymbolen. In de gevelvelden de ingebeitelde namen van de overledenen en bronzen medaillons met afbeeldingen (Christusmonogram, Alfa en Omega, schaap, leeuw en adelaar) die symbolisch verwijzen naar de eeuwigheid, naar Christus als de hoeder der mensheid, naar de Opstanding en naar de Verrijzenis.

Aan het hoge middenblok grenzen aan alle vier de zijden lagere graven. De dekplaten van de graven aan de west- en oostzijde zijn als lessenaardak aangebracht, de graven aan de noord- en zuidzijde hebben een zadeldak met noklijst en gedecoreerde lijsten aan de voet van de schilden. Zijwanden hiervan met bovenlangs lopend tandlijstje en aan de uiteinden gecanneleerde pseudo-pilasters. Kopwanden met epitaven 'IN TE DOMINE SPERAVI' en 'NON CONFUNDAR IN AETERNUM' en de namen der overledenen. Aan de graven aan de noord- en zuidzijde grenzen nog lagere, slechts gering boven het maaiveld uitstekende tomben waarin de meest recentelijk overleden personen van de familie Smits zijn bijgezet.

Waardering.

Het graf van de familie Smits is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling in de katholieke grafcultuur na het midden van de negentiende eeuw. Daarnaast als uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van Oosterhout in relatie tot de regionaal bekende brouwersfamilie Smits. Verder vanwege het belang voor de typologische ontwikkeling van grafmonumenten van de sociale bovenklasse.

Het object bezit architectuur- en kunsthistorische waarde wegens de esthetische kwaliteit van de architectonische vierzijdige opzet, de detaillering en verzorgde ornamentiek in met name de medaillons. Het object is van belang wegens de gaafheid en zeer zeldzaam op grond van de uniciteit van de verschijningsvorm.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaVeerseweg504901 ZEOosterhout

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGrafAlgemene begraafplaats

Betreft familiegraf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
OOSTERHOUTR8253

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Neo-Classicismeinvloeden

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18721872exactvervaardiging