Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520122
Complexnummer
520121 - Cannenburch
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82969/187
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Vaassen G 1086
Maarten van Rossumplein 3, 8171 EB te Vaassen

Omschrijving

Onderdeel 1

Omschrijving

KASTEEL CANNENBURCH, in oorsprong 14de-eeuws, midden 16de eeuw opnieuw opgetrokken met gebruikmaking van bestaande kelders en opgaand muurwerk; uitbreiding in derde kwart 17de eeuw; veranderingen in het midden van de 18de eeuw; omgracht bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond met asymmetrische gevels en op de hoeken vierkante uitspringende hoektorens en een ingangstoren direct naast en aangebouwd tegen de zuidoostelijke hoektoren; fors hoog schilddak met leien gedekt; beide westtorens met schilddaken met grijze pannen; zuidoosttoren met schilddak met leidekking; ingangstoren en noordoosttoren met uivormige bekroning met leidekking; deels drie verdiepingen, deels twee verdiepingen op kelderverdieping; ingangstoren met fraaie zandstenen gevelversiering en -geleding in Renaissancestijl; meeste ramen met zesruits vensters; er zijn nog enkele kloosterramen met zandstenen tussendorpel en bekroning met driehoeksfronton met schelpmotiefvulling; ingangspartij, 1751, in terugspringend deel van voorgevel, met rijke zandstenen omlijsting in Lodewijk XIV-stijl; vóór de ingang een bordes, 1751, tussen de zuidwestelijke en zuidoostelijke torens met rijke balustrade in witgeverfde natuursteen; het bordes is met het voorplein verbonden door een brug (zie hiervoor onderdeel 4A). Het gebouw is in fasen gerestaureerd, met name in 1963-1964 en 1975-1981. Inwendig o.m.: oorspronkelijke (balken)plafonds, betimmeringen, vloeren, trappen en schouwen uit de diverse bouwperioden. In de hal Lodewijk XIV-decoratie met portretten van het echtpaar Van Isendoorn à Blois - van Renesse van Elderen, hun voorouders en familieleden. Op de verdieping een rooms-katholieke schuilkerk uit 1664.

Waardering

Het KASTEEL CANNENBURCH, behorend tot de historische buitenplaats Cannenburch, is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de bijzondere en kloeke architectuur en de indrukwekkende (zichtbare) bouwgeschiedenis;

- wegens de cultuurhistorische waarden;

- als middelpunt van de historische aanleg.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520121. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Kasteel

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing