Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520232
Complexnummer
520231 - Helena Oord
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82838/138
Kadastrale aanduiding
Vleuten F 982
Zandweg 101, 3454 JZ te De Meern

Omschrijving

Inleiding

WOONHUIS (type herenhuis) behorend bij voormalig boerderij-complex met schuur, tot stand gekomen tussen 1860-1880. De in de achtergevel voorkomende dakkapel is modern en van ondergeschikt belang evenals het later aangebrachte tussenlid waarmee de schuur aan het woonhuis is verbonden.

Omschrijving

Het met de nokrichting evenwijdig aan de Zandweg gelegen woonhuis is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder met gesmoorde kruispannen gedekte mansardekap. De gevels zijn met uitzondering van de voorgevel geheel bepleisterd. De voorgevel wordt door bepleisterde blokpilasters op de hoeken en in het risalerende middendeel door bepleisterde banden (met schijnvoegen) verticaal geleed. Boven de vensters komen strekken voor.

De voorgevel of zuidgevel is een lijstgevel in het midden doorbroken door een risaliet met hoger opgetrokken topgevel onder een steekkap. Het risaliet is voorzien van lisenen met imitatie-voegen en bevat de hoofdentree, bestaande uit een deur met bovenlicht. Erboven is onder een kroonlijst de naam `Helena's oord' gezet. De topgevel bevat een kepervenster met roedenverdeling. De entreepartij en de verdiepingsvensters hebben beide een geprofileerde omlijsting. Ter weerszijden van het risaliet heeft de gevel twee schuifvensters met boven elk venster een verdiept veld. De gevelhoeken zijn uitgevoerd met twee vlakke pilasters met imitatievoegen. Boven de geprofileerde gootlijst is een hoekelement aangebracht met trigliefen.

De zijgevels hebben een fraaie samengestelde klokgevelbeëindiging waarin schouderstukken met afdekkingen in natuursteen. Deze wordt in het midden bekroond door een schoorsteen met verdiepte vlakken.

De linkerzijgevel bevat een tweetal vensters in de eerste bouwlaag en een venster in de top.

De rechter zijgevel heeft een vergelijkbare opbouw als de voorgevel en bevat in de tweede bouwlaag twee draairamen met houten zonweringen met tandvormige beëindigingen. De achtergevel heeft in het midden een risaliet met een deur met bovenlicht. Links bevat de gevel een niet oorspronkelijk venster. Rechts is een klein venster gezet en is tegen deze gevel en die van de schuur een tussenlid geplaatst, dat buiten de bescherming valt. Onder de geprofileerde goot zijn evenals in de voorgevel in het muurvlak verdiepte velden aangebracht.

Waardering

Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als relatief gaaf voorbeeld van een voor een boerderij rijk uitgevoerd woonhuis geënt op stedelijke voorbeelden, in eclectische stijl. Tevens van ensemble- en situationele waarde in relatie tot de bijbehorende schuur en de beeldbepalende ligging aan de Leidsche Rijn.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520231. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1880
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden