Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520308
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82962/13
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 3244
Waaldijk 49, 6515 JA te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 1

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Oosterhout).

Op een verhoging in het landschap staat een witgepleisterd huis (oorspronkelijk boerderij) uit circa 1850 dat in circa 1930 aan de noord- en zuidzijde is uitgebreid. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken hoofdgebouw bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met gesmoorde pannen gedekt schilddak, de aanbouw is lager opgetrokken en bestaat uit twee bouwlagen onder een met pannen gedekt schilddak. De gevels kennen een eenvoudige detaillering met kroonlijsten en een invulling met zesruits vensters met luiken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel (noord) heeft een middenrisaliet geflankeerd door één vensteras opgebouwd uit een getralied souterrainvenster en twee zesruits vensters. Centraal aan een vijftredig bordes de toegangspartij bestaande uit een paneeldeur met smalle zijlichten voorzien van ruitvormige roedenverdeling en een bovenlicht voorzien van spaakroeden; het geheel is gevat in een omlijsting met pilasters en een kroonlijst. Op de verdieping, boven de toegangspartij, is een zesruits venster geflankeerd door een drieruits (staand) venster, daarboven een dakkapel. De drie-assige achtergevel heeft een middenrisaliet die met één bouwlaag boven de daklijst uitsteekt, waardoor het geheel een torenvormig aanzien krijgt. Het platte dak van de risaliet met ijzeren hekwerk rondom doet dienst als belvédère. De risaliet heeft een getoogde deurpartij waarvoor twee zuilen die een balkon dragen met ijzeren balustrade; op de eerste verdieping dubbele balkondeuren met rechthoekig bovenlicht voorzien van ruitvormige roedentracering; ook op de tweede verdieping dubbele balkondeuren die op een, door consoles gedragen, smal balkon met ijzeren balustrade openen. De aanbouw heeft getoogde dubbele deuren op de begane grond en gekoppelde meerruits vensters op de verdieping; in zijgevel een zandstenen steen met opschrift 'Rien sans Dieu' waarschijnlijk daterend uit 1634 en gemaakt bij de geboorte van Gerrit van Hackfort.

Waardering

HOOFDGEBOUW (Oosterhout) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de sobere architectonische vormgeving;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
stijlzuiver