Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520309
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82962/19
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 2202
Nijmegen D 3246
Nijmegen D 3244
Nijmegen D 3245
Nijmegen D 3243
Nijmegen D 3295
Nijmegen D 217
Bij Waaldijk 49, 6515 JA te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 2

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Oosterhout.

De aanleg rondom het huis Oosterhout is vanaf de bouw van het huis in circa 1850 tot stand gekomen en is thans nog gaaf aanwezig. De rechte toegangsweg met originele bestrating loopt vanaf de Groenestraat. Op een Topografische Militaire Kaart (TMK) uit 1887 wordt het huis omringd door (wandel)bos, boomgaarden en weilanden. Tussen 1887 en 1903 is het goed verder verfraaid met een sterrenbos en een brede (zicht)laan, die vanaf de dijk loodrecht op de as van de achtergevel van het huis is geprojecteerd. Deze laan maakt enkele honderden meters voor het huis een haakse hoek en voert langs de zijgevel naar de hoofdingang aan de noordzijde. Vanaf de achterzijde van het huis loopt een fraai zicht over de verdiept liggende, iets glooiende open ruimte dat door bossen wordt omzoomd met de zichtlaan als enige uitsparing. Op het grasveld staat een rode beuk, enkele magnolia's en taxus. Rechts van de laan ligt het sterrenbos, als laat 19de-eeuws neoformeel element. Het stervormige lanenpatroon (in aanleg acht lanen) komt samen bij een heuveltje. Aan de oostzijde grenst het sterrenbos aan weilanden, alwaar aansluitend op de oost-west as een oude kweldijk met laanbeplanting loopt, deze komt voor op oude kaarten en is mogelijk een laatste restant van de verbindingslaan tussen het voormalige huis Oosterhout en Waaijestein. Direct terzijde van het huis was, tussen twee tuinmuren, de moestuin annex boomgaard gesitueerd waarvan thans een deel bewaard is gebleven. Het andere deel, tussen de tuinmuur en een beukenhaag, heeft in de jaren dertig van de twintigste eeuw een aanleg gekregen bestaande uit vakken van buxus, ontworpen door de tuinarchitect Mien Ruys. In deze periode is ook de gravel tennisbaan gerealiseerd. Aan de oostkant van het huis ligt een pinetum en een jachtbosje, aan de westkant een wandelbos met eiken en beuken.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de historische tuin- en parkaanleg, die in de tweede helft van de 19de eeuw tot stand gekomen is en uit verschillende elementen bestaat: kleinschalige aanleg in landschapsstijl, wandelbos, sterrenbos, pinetum, moestuin;

- vanwege de kleinschalige tuinaanleg uit circa 1935 naar ontwerp van tuinarchitecte Mien Ruys;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschappelijke tuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden
neoformele elementen (sterrenbos)