Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520311
Complexnummer
520307 - Huis Oosterhout
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82964/111
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Nijmegen D 3244
Bij Waaldijk 49, 6515 JA te Nijmegen

Omschrijving

Onderdeel 3

Omschrijving

TUINMUREN.

Ten oosten van het huis ligt een nutstuin (op maaiveldniveau) oorspronkelijk moestuin en boomgaard en thans voor het grootste deel gras. Aan de zuidzijde staat een 19de-eeuwse gemetselde TUINMUUR aan één zijde geleed door pilasters en afgesloten door een ezelsrug; de muur wordt aan weerszijden beëindigd door een vierkant gemetselde pijler met natuurstenen afdekplaat waarop dennenappel. Aan de noordzijde staat eveneens een rode bakstenen MUUR, die een laatste restant is van een afgebroken 18de-eeuwse schuur, en in de 19de eeuw is verlengd; pilastergeleding en ezelsrug. Ten noorden hiervan aangrenzend een hoger gelegen siertuin gedeelte afgesloten middels een beukenhaag. De tuin is in circa 1935 aangelegd door Mien Ruys in samenwerking met de toenmalige eigenaresse. Aan de westzijde enkele bouwkundige elementen uit circa 1935, zijnde een gemetselde TRAP met aan één zijde een trapsgewijs aflopende KEERMUUR. Voor het huis ligt een TERRAS van flagstones.

Waardering

De TUINMUREN zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de doelmatige vormgeving van de muren;

- als bouwkundige onderdelen (trap, keermuur, terras) van een tuinaanleg uit circa 1935;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520307. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing