Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
520342
Complexnummer
520341 - De Glashut
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82817/178
Kadastrale aanduiding
Loenen E 607
Oud Over 120, 3632 VG te Loenen aan de Vecht

Omschrijving

Inleiding

DUBBELE ARBEIDERSWONING gebouwd in 1862, als onderdeel van het voormalige glasfabriekscomplex 'De Glashut', oorspronkelijk bestaande uit 18 arbeiderswoningen, verdeeld over drie woonblokken. Thans gerenoveerd en door samenvoeging negen woningen bevattend.

Omschrijving

De DUBBELE ARBEIDERSWONING gebouwd in 1862 bestaat uit één bouwlaag op een rechthoekig grondplan onder een zadeldak tussen tuitgevels met de nok evenwijdig aan de weg en gedekt met rode Oudhollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in staandverband met rollagen boven de venster- en deuropeningen. De voorgevel en rechterzijgevel zijn donkerbruin geschilderd (na brand). De achtergevel is voorzien van een houten betimmering van verticale rabatdelen. De voorgevel (zuidzijde) is een symmetrisch ingedeelde langsgevel met aan weerszijden van twee centraal geplaatste deuren met een bovenlicht, een negenruits schuifvenster.

De rechterzijgevel bevat een vierruits venster op de begane grond en een links van het midden op de verdieping. Tegen de linkerzijgevel is een moderne houten aanbouw met ingangspartij geplaatst onder een zadeldak met doorgetrokken dakschild. Deze aanbouw sluit aan op het volgende woonblok en vormt inwendig een verbinding met woning nummer 122 (120 en 122 zijn samengevoegd). De achtergevel heeft rechts een vernieuwde houten aanbouw en links een negenruits schuifvenster. Bij woning nummer 120 bevindt zich een kleine kelder, die oorspronkelijk onder een bedstede was gelegen.

Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als een uitwendig gaaf voorbeeld van een negentiende-eeuwse dubbele arbeiderswoning, alsmede als restant van het voormalige glasfabriekscomplex. Voorts vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 520341. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1862
1862
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Van der Mersch en De Meester ; Utrecht
opdrachtgever